Koalicioni Perspektiva – Marrveshje Politike

Për koalicion zgjedhor të zgjedhjeve parlamentare të 29.03.2009

neni 1.
Subjektet nenshkruese te kesaj marreveshje politike jane Grupet qytetare “Aleanca e re “ Ana e Malit , e perfaqersuar nga Amir Hollaj dhe “Iniciativa qytetare” Tuz , e perfaqesuar nga Vasel Sinishtaj

neni 2.
Palet nenshkruese pajtohen qe ne zgjedhjet parlamentare te 29. marsit 2009, te dalin me emrin parazgjedhor “KOALICIONI SHQIPTARE – PERSPEKTIVA “

neni 3.
Mandatet , gjegjesisht pjesemarrja e subjekteve politike ne shperndarjen e mandateve behet sipas perqindjes se votuesve nga trevat perkatese dhe ate duke llogaritur :
– per “Aleancen e re “ Ana e Malit (Amir Hollaj) pikat votuese ne komunen e Ulqinit dhe
– per “Iniciativen qytetare” Tuz (Vasel Sinishtaj) – Malesine , Tivatin-Krajen , Plaven , Rozhajen dhe komunat joshqipatre ne Mal te Zi.

neni 4.
Nese rezultati i arritur zgjedhor siguron vetem nje mandat ne Parlamentin e Mlait te Zi , athere gjysmen e pare te mandatit (dy vite) do te ushtroi kandidati I cili ka me shume vota ne treven e vet nga neni 3.

neni 5.
Nenshkruesit obligohen qe :
– ndajne te ardhurat financiare ne menyre proporcionale (per gjysem) dhe ne te njejten menyre do te finansojne fushaten parazgjedhore .

neni 6.
Deputetet e zgjedhur obligohen qe me rastin e prezentimeve publike te paraqiten dhe shprehen ne emer te koalicionit .

neni 7.
Nenshkruesit obligohen qe te respektojne marrveshjen e arritur dhe tu permbahen normave te lartpermendura ne tersi .
Ne rast se njera nga palet nenshkruese nuk e rrespekton marreveshjen, pala e paknaqur mund tu drejtohet organeve kompetente per mbrojtjen e te drejtave .

Iniciativa qytetare – Tuz Aleance e re – Ana e Malit
Vasel Sinishtaj Amir Hollaj

KOMENTOJE