Shqiptarët e kanë kuptuar se kanë qenë shumë gjatë të tradhtuar nga ana e PDS-së – nga Vasel Camaj

Na vjen shumë keq që ne duhet ti tregojmë Partisë Demokratike të Socialistëve dhe udhëheqësve të saj të çeliktë, se ka ikur koha kur ata munden të manipulojnë dhe të keqpërdorin Shqiptarët.
Ata më në fund e kanë kuptuar se kanë qenë shumë gjatë të tradhtuar nga ana e PDS-së që të mund t’ju besonin sërish.
Shqipatrët, si askush tjeter në Mal të Zi, e ka ndier forcën e partisë në pushtet, e cila matet me shkopinj gome, të cilen shqiptarët nuk do ta harrojnë kurrë. Por, kjo nuk është diçka e re, por trashëgimi e viteve 1990, kur këta të njëjtit njerëz kanë nxitur dhe inkurajuar kulturën e luftës, kanë ngritur në piedestalë luftën për “paqë”dhe kështu me lavdinë e kleronacionalizmit arriten të krijojnë një pushtet të pa kufizuar ekonomik dhe diktatorial.
Politika që pasqyrohet nga PDS, më së miri pasqyrohen në opinion publik, perkatësisht në distanca etnike, ku sipas statistikave, shqiptarët janë të pa dëshiruar në masën 80% nga banorët në Mal të Zi. Kjo është shoqëria që ju keni krijuar. Ne kemi votur për Mal të Zi, por jo për këtë regjim i cili po kërcënon dhe në mënyrë të drejtpërdrejt po shkel të drejtat themelore të Shqiptarëve dhe të drejtat e të gjithë qytetarëve tjerë në Mal të Zi.
Ligji që përmend z. Gjukanoviq, është në kundërshtim me të gjitha standardet ndërkombëtare dhe se ligji për organizim territorial ka për qëllim kryesorë të vonojë formimin e Komunës së Malësisë dhe se si i tillë pret “Kohra më të mira”.
Historia për elaborat të cilën e permënd z. Gjukanoviq është tregim i përfunduar, Ai këtë mirë e din. Ai përpara vehtes ka dy studime fizibiliteti të cilat i janë dërguar nga ana e shoqatave joqeveritare të cilat studime plotësisht dëshmojnë qëndrueshmërinë juridike dhe ekonomike të Komunës së Malësisë.
Në fund i rekomandojmë z. Gjukanoviq të përdorë një fjalor tjetër politik, gjegjësisht një tjetër retorikë, sepse kësaj të deritashmes i ka ikur koha.

KOMENTOJE