Nga e hëna tryeza të rrumbullakëta për shqyrtimin e draftit të Ligjit për Simbolet Kombëtare

Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave i bën thirrje opinionit publik për pjesmarrje në tryezat që do të organizohen për shqyrtimin e draftit të Ligjit për Simbolet Kombëtare.

Organzimi i takimeve do të zhvillohen sipas këtij kalendari të publikuar nga Ministria:

17 korrik 2017 në Ulqin, në sallën e Kuvendit të Komunës, ora 11:00 ;

19 korrik 2017, në Tivat, në sallën e Kuvendit të Komunës , ora 11:00 ;

21 korrik 2017, në Rozhajë, në sallën Kuvendit të Komunës, ora 11:00 ;

27 korrik 2017, në Tuz, në sallën e Kuvendit të Komunës, ora 10:00 ;

28 korrik 2017, në Podgoricë, në sallën Plenare në ish-ndërtesën e Qeverisë, ora 10:00

Komentet dhe propozimet në draftin e Ligjit për Simbolet Kombëtare mund të dorëzohen në Ministrinë për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave në adresën: Rimski Trg 46, 81000 Podgoricë, në fax: 020/234-198 ose në e-mail adresën: leon.gjokaj@mmp.gov.me 

Diskutimi publik në draftin e Ligjit për simbolet kombëtare do të zgjasë nga data 10 korrik 2017 deri me 04 shtator 2017.

 

Furra Tahiri