LDSH i pergjigjet ASH-së: Nuk na shkon ndërmend të përkrahim subjekte të rreshtuara te pushteti qendror

Të nderuar qytetarë,

LDSH ishte në pritje të reflektimit dhe pergjigjes së subjekteve tjera politike shqiptare, lidhur me kërkesën tonë, që të rreshtohemi pas një kandidati të pavarur, si opsioni më i përshtatshëm për të bashkëpunuar dhe për të siguruar përfaqësim autentik të shqiptarëve, në Podgoricë dhe Plavë.

Mirëpo, në vend të saj, ne fituam kërkesë për të përkrahur subjektin, i cili, në shkresën e vet, deklaron se është i vetmi që „mund të ruaj statusin parlamentar në Komunën e Plavës si edhe të arris statusin parlamentar në komunën e Podgoricës“. Kërkesë pak e pakuptimtë, nëse këtë mund ta bëjnë si „të vetmit“, e në anën tjetër ftojnë që „me mbështetjen tonë publike, t’i ndihmojmë“. Se a është e nxitur nga injoranca, qëllimet dinake egoiste, apo nga shkrime portalesh, na mbetet të hamendësojmë, por shkresa i mbyll pothuaj të gjitha mundësitë e një bashkëveprimi të sinqertë. Absurditetin e „ftesës për bashkëpunim“ e shton edhe fakti se zotërinjtë veç paskan caktuar edhe bartësit e listave.

Duke e vlerësuar rreshtimin mbas ideologjisë që në vendin e parë ka qytetarin/votuesin, si të vetmen mundësi të bashkëpunimit, e jo partinë, mbetemi në pritje të reflektimit, konform kërkesës sonë. Njëkohësisht lajmërojmë ASH-në dhe opinionin e gjerë, se LDSH-së, nuk i shkon ndërmend të përkrah subjekte të cilat janë të rreshtuara te pushteti qendror, dhe as kandidatë të cilët në zgjedhjet e kaluara, votat i kanë fituar në retorikën kundër politikës, të cilën, në zgjedhjet presidenciale, dhe jo vetëm, e përkrahen pa-rezervë.

Ne, megjithatë, do të provojmë që, me të gjithë instrumentet politike, të sigurojmë përfaqësim të denjë të shqiptarëve në këto dy komuna, duke u mbështetur tek votuesit dhe interesat e tyre.

Juaja LDSH