3 automjete të reja ndahën për shkollat që mësimi realizohet në gjuhën shqipe

Të nderuar miq,

Ministria e arsimit për buxhetin e vitit 2020 kishte planifikuar mjetet për të siguruar automjete për trasportin e nxënësve kryesisht nga zonat rurale në Mal të Zi.

Më në fund kjo procedurë u përfundua dhe u nënshkruar kontrata me kompaninë fituese në prokurimin publik.

Me kënaqësi mund të Ju njoftoj që 3 automjete të reja “Citroen”, me kapacitet 18+1 do të ndahën për shkollat që mësimi realizohet në gjuhën shqipe:

1.Shkollës së mesme të përzier “25 Maji”-Tuz të
dedikuar për gjimnazistët e zonës rurale Triesh,
Fundna, Mali Kakarriqit…
2.Shkollës së mesme të përzier “Beqo Bashiq”-
Plavë si dhe
3.Shkollës fillore “Xhafer Nikoçeviq”-Guci

Fituesi i prokurimit publik është i obliguar me kontratë që mbrenda afatit 100 ditësh të sjell automjetet në fjalë!

Marash Dukaj