Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe- Michigan shpallë konkurs për Bursa Studentore për vitin akademik 2021/2022

Kriteret të cilat duhet ti plotësojnë kandidatët janë;

*TË JETË STUDENT I RREGULLT,

*TË JETË I RREGJISTRUAR PËR HERË TË PARË NË ATË VIT SHKOLLORË,

*KANDIDATËT DUHET TË KENË MBIEMER QË I IDENTIFIKON SI SHQIPTARË

Përparësi do të kenë;

*STUDENTET QË STUDIOJNË NË UNIVESITETET PUBLIKE DHE PRIVATE SHQIPTARE,

*STUDENTET ME TË ADHURA TË ULËTA FAMILJARE,

*STUDENTET ME NOTË TË MIRË MESATARE ,

*STUDENTET TË CILËT NUK KANË PËRFITUARE BURSE NGA FONDI HUMANITAR MALËSIA NGA NEW YORK.

Dokumentet e nevojshme për konkurim;

*KOPJE TË INDEXIT (DY FAQET E PARA ME FOTOGRAFI SI DHE FAQET KU SHIFEN PROVIMET E DHENA DHE SEMESTRAT E RREGJISTRUAR).

*VERRTETIM PËR TË ARDHURAT E REALIZUARA TË ANTARVE TË PUNËSUAR TË FAMILJES (PËR ANTARËT E PENSIONUAR FLETPAGES E PENSIONIT), PËR ATA QË MARRIN NDIHMË SOCIALE VERTETIMIN E NDIHMES SOCIALE, PËR ATA QE NUK PUNOJNË VERRTETIM NGA ENTI PËR PUNËSIM SE NUK JANE NE MARRDHENJE PUNE),

*KOPJE E LETERNJOFTIMIT APO PASAPORTES,

*EMRII BABAIT DHE GJYSHIT TUAJ QË NE TË JU IDENTIFIKOJMË MË LEHTË.

*DOKUMENTAT DUHET TI DERGONI ME POSTË NË ADRESEN TONË,

* DOKUMENTAT E PA KOMPLETUARA NUK DO TË MERREN NË SHQYRTIM.

*KANDIDATET TË CILËT KANË KONKURUAR TEK SHOQATA “MALËSIA E MADHE” NË NY DHE KANË DOKUMENTACIONIN E PLOTË PORE NUK KANË PERFITUAR BURSEN, MUNDEN VETEM TË NA BËJNË NJË KERRKESE NË ADRESEN TONË ELEKTRONIKE: SHOQATAMALESIAEMADHE@GMAIL.COM

Kandidatet mund ti dergojne dokumentat perkatese deri me 18 Shkurt 2022

Mund te na kontaktoni edhe permes Viber

Nrek Gjolaj- 248-310-7442

Luke Juncaj 248-808-0008

Pashko Gjokaj 586-530-0373

ose ne Facebook apo Messenger.

poashtu mund ti postoni dokumentacionin ne adresen tone qe eshte më poshte:

49920 VAN DYKE AVE.SHELBY TWP., Mi 48317

PËR SHOQATËN MALËSIA E MADHE; KOMISIONI PËR NDARJEN BURSAVE

DETROIT MI. 1/26/2022