Darka: Të ndihmojmë Malësinë – Ajo ka nevojë per ne

Shoqata atdhetare “Malësia e Madhe” ka per qellim që të ndihmoj Malësinë per nevoja të ndryshme si: ekonomike, politike dhe sociale. Të ndihëmoj skamnorët në varfëri të madhe, të sëmurit pa kushte materiale për shërim, të ndihmoj studentët e mirë pa mundësi për shkollim, të ndihmoj parti dhe organizata të ndryshme që punojnë per interesa të Malësisë dhe çeshtjes tonë kombëtare, si dhe raste të ndryshme që mund të ndodhin në Malësi.
E gjitha kjo realizohet me ndihmen tuaj, për ç’gjë ju falenderojmë në emer të shoqatës, në emer te të gjithë atyre që u është ndihmuar dhe në emer të mbarë Malësisë.

Kontributi juaj shkon 100% për Malësi, pa dallim kufirit politik.
Ç’do kontribut është i mirëseardhur.
Shoqata Malësia e Madhe është e rregjistruar në qeveri si organizat jofitimpruese, dhe per ketë, të gjithë ata që ndihmojnë mund t’i zbresin në taksat shtetërore në fund të vitit.
Kryetari i Shoqatës, Gjergj Ivezaj


Darka “Të ndihmojmë Malësinë” fillon në ora 6:00pm në sallen e Kishës Katolike Shqiptare Shën Pali në Rochester Hills me 21 dhjetor.
Për çdo informatë mund të kontaktoni : tel. 586.524.3487 fax. 586.276.2701 email. info@malesiaemadhe.org

Raporti Financiar:
Shoqata Malësia e Madhe me ndihmen e komunitetit shqiptarë ka grumbulluar dhe shpenzuar $371.750 per avancimin e statusit politik, ekonomik dhe social të Shqiptarëve, kryesisht në Malësi.
2008 – $75.400
2007 – $84.700
2006 – $32.000
2005 – $91.450
2004 – $64.200
2003 – $33.000
2002 – $8.250

KOMENTOJE