FDI me elaborat të ri

Forumi Demokratik për Integrim, njofton publikisht që ka punuar Elaboratin e ri në lidhje me themelimin e Komunës së Malësisë në bazë të Ligjit për Organizimin Territorial të Malit të Zi dhe në përputhshmëri me rregulloren mbi përmbajtjen e metodologjisë për punimin e studimit të arsyetushmërisë së organizimit territorial (fletorja zyrtare e MZ-së, nr. 15 / 12, datë 16.03.2012). Në këtë Elaborat janë përpiluar disa risi të ndryshme nga Elaborati i punuar në vitin 2009. Këtë Elaborat e kanë punuar katër ekspert të fushës juridike dhe ekonomike, shkruan në njoftimin për shtyp nga FDI.

Ata sqarojnë se këtë Punim do ta deponojnë në Parlamentin e Malit të Zi në formë propozim – ligji me amandamentet përkatëse për ndërrimin dhe plotësimin e Ligjit mbi Organizimin Territorial, ku pas Komunës së Kollashinit do të rradhitet Komuna Malësia / Tuz. “Përfundimisht mund të themi se është mbyll kapitulli i diskutimeve mbi arsyetueshmërinë e Komunës Malësia / Tuz dhe presim që Parlamenti i Malit të Zi të respektojë detyrimet kushtetuese dhe të votojë për formimin e Komunës. Ligji për Organizimin Territorial e parashikon edhe shpalljen e një referendumi konsultativ për rastin e Komunës Malësia / Tuz, por kjo as që duhet të vihet në shprehje!

Në Elaboratin e ri, rëndësi e veçantë i është kushtuar SWOT analizës, me anë të së cilës është treguar zhvillimi ekonomik në çdo sektor në Malësi, si në bujqësi, turizëm, infrastrukturë, blegtori, potenciale të ndryshme etj. Ju njoftojmë paraprakisht se buxheti i Komunës së Malësisë në bazë të faktimit nga ana e ekspertëve është minimum 2.4 milion euro në vit që nxirren nga territori i Malësisë”, thuhet në deklaratën e Forumit Demokratik për Integrim.  /Malesia.Org/