Martin Bojaj, drejtor i NLB filial në Tuz, veçohet për lidership të shkëlqyer

Në një seminar të mbajtur nga Consulteam, me qendër në Londër, ku ishte i gjithë lidershipi i NLB Grupit, Martin M. Bojaj veçohet për lidershipin jo vetëm në territor të ngushtë, por në të gjithë vendet ku është NLB Grupi, nga Londra, Zvicra, deri në Moskë.

Edhe pse NLB Banka, me filialin në qendër të Malësisë, në Tuz, me një territor të vogël të veprimit, ajo disa vite me radhë veçohet si filiali më i suksesshëm në Mal të Zi dhe ndër të dalluarit në rajon.

Më poshtë mund të lexoni shkrimin origjinal i botuar në revistën e NLB Grupit në Ljubljanë.