Referendumi – akt antikonstitucional

Anton Lulgjuraj, kryetarë i Forumit Demokratik për Integrim, shprehët se është kundër mbajtjes së referendumit konsultativ për komunën e Malësisë.

Referendumi konsultativ për statusin e ardhshëm të Komunës urbane të Tuzit është antikushtetues dhe bie ndesh me parimet dhe vlerat e të drejtave fundamentale dhe demokratike të Evropës, shkruan në deklaratën e FDI-së e nënshkruar nga Lulgjuraj.

Lexoni deklaratën e plotë:

Pasi që pushtetit aktual në nivel qëndror iu dha edhe mbështetja politike për të bërë “çfarë të dojë”, nga partitë politike “shqiptare” në territorin e Malësisë, vjen radha e miratimit të akteve “ligjore” për të vënë në pikëpyetje fatin dhe të ardhmen e Malësisë së Madhe. Fjala është për mbajtjen e “referendumit konsultativ” për Komunën e Malësisë. Akt që do të na kushtojë rëndë! Në kohën kur laicizmi politik dhe juridik ka arritur majën e ajsbergut në Malësi, përgatiten “lojëra” që do të dëmtojnë pozitën e shqiptarëve në këtë trevë. Rënja e qetësisë absolute, heshtja e tepruar, tentativa për të dëmtuar harmoninë fetare nga ana e pushtetit, plaçkitja e pronave, frika në masë galomane, diskriminimi në bazë të etnisë (mos përfaqësimi në organet shtetërore), distancimi nga premtimet parazgjedhore të politikanëve që sot janë me Qeverinë, papunësia në skajet më të larta, varfëria në masë, mungesa e perspektivës, mungesa e planeve vizionare për të ndërtuar një të ardhme më të mirë, mos organizimi i shoqatave për mbrojtjen e të drejtave tona, maskilizmi i tepruar duke treguar që jemi mbrapa në kohë për të patur aspiratat që gjoja i kemi tani duke mohuar gruan si shtyllë e shoqërisë, pozita e vështirë e banorëve në zonat malore, kanë bërë që qytetarët e Malësisë të “kënaqen” me këtë “kafshatë” që kanë!

Për të disatën herë, deklaroj publikisht se jam dhe do jem kundër “referendumit konsultativ” sepse bjen ndesh me parimet dhe vlerat e të drejtave fundamentale dhe demokratike të Evropës në të cilën jetojmë. Këto të sanksionuara në Konstitucionin e Malit të Zi, në Konventën Evropiane për Vetëqeverisje Lokale dhe Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ka filluar viteve të fundit të flitet se do bëhet një “referendum”. Njëherë u tha se do bëhet në 2008! Pastaj u tha se do bëhet në 2011! Pastaj u tha se do bëhet në prill të 2013! Më në fund thuhet që do bëhet deri në shtator të 2013! E kush e din se kur do bëhet, por kjo ka pak rëndësi, sepse për ata, e rëndësishme është që do bëhet! Këto lojëra, të sajuara për të demoralizuar dhe për të turbulluar mendjen e qytetarëve të Malësisë, me keqardhje e them që ia kanë arritur qëllimit!

Në fillim (në vitin 2008), një grup i këshilltarëve në pushtetin e Komunës Urbane të Tuzit, atëbotë ishte dakord që të bëhej referendumi, por njerëz të filtruar e kundërshtonin! Pas pak kohe, të njëjtit njerëz ishin kundër referendumit. Ndërsa në muajt e fundit të vitit të kaluar, asnjë nga këshilltarët në kuvendin e KU të Tuzit (e kam fjalën për përfaqësuesit shqiptar), nuk ishte kundër këtij akti, gjoja “demokratik” për themelimin e vetëqeverisjes lokale. Pra, siç e shihni dhe e dini edhe ju vetë, brenda 4 viteve, “përfaqësuesit” tanë kanë ndryshuar qëndrim 360o! Kjo tregon paditurinë, mungesën e një platforme, përjashtimin e bashkëpunimit me faktor kompetentë, mos sinqeritetin për elektoratin, mashtrimin në masë, keqpërdorimin e besimit!

E shoh të nevojshme që të bëj një shpjegim në lidhje me aktin më denigrues që shqiptarët në trevën e Malësisë do të përballen në muajt në vijim.

Referendumi është instituti më i përhapur dhe më i rëndësishëm i demokracisë si rezultat i sovranitetit të popullit. Fjala referendum rrjedh nga latinishtja që dmth: “për të cilin duhet informuar. Referendumi është institut i të drejtës ndërkombëtare publike, që shërben për: ndarjen dhe bashkimin e shteteve duke formuar konfederatën ose federatën. Referendumi është edhe institut i të drejtës Konstitucionale, që shërben për miratimin e ligjeve të ndryshme, të cilat mund të sjellin ndryshime rrënjësore në shtetin përkatës, ose miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, ose anëtarësimin në një nga organizatat ndërkombëtare. Në referendum, zakonisht, zgjedhësit përcaktohen për njërën nga alternativat PRO ose KUNDËR.

Klasifikimi i formave të referendumit bëhet në bazë të faktorëve të ndryshëm siç janë:

–     Baza juridike për mbajtjen e referendumit;

–     Obligueshmëria e vendimit nga referendumi;

–     Efekti i vendimit nga referendumi;

–     Çështja për të cilën vendoset me referendum;

–     Koha e zbatimit të referendumit.

Për nga baza juridike dallojmë dy lloje të referendumit:

1.   Referendumi i detyrueshëm dhe

2.   Referendumi konsultativ ose këshilldhënës;

Do trajtoj vetëm referendumin konsultativ, me qenë se ai ka të bëjë me kauzen tonë, në mënyrë që edhe ju ta keni një ide më të qartë se me çfarë kemi të bëjmë.

Referendumi konsultativ ose këshilldhënës: është ajo formë e të vendosurit të drejtëpërdrejtë të zgjedhësve, në të cilin akti që është objekt i referendumit nuk miratohet, por përmes referendumit vetëm shpreh mendimin rreth tij. Ky përkufizim, na tregon qartë se objekti në referendumin konsultativ (që do të jetë “jeni pro apo kundër Komunës së Malësisë”), edhe nëse votohet me shumicë PRO, nuk ka asnjë detyrim Qeveria që të respektojë mendimin e sovranit, nga vetë fakti që thjesht merret vetëm një mendim (opinion). Ky lloj referendumi, zhvillohet në kufij të përcaktuar të territorit të Malësisë nga ana e pushtetit qëndror dhe jashtë vullnetit të qytetarëve të Malësisë dhe për të duhet të shprehen edhe pjesa e popullsisë me origjinë jo – shqiptare. Pra, votohet edhe aty ku ka pësuar ndryshim demografik popullata vendase autotktone. Votimi i kësaj pjese popullate me origjinë jo – shqiptare mund të sjellë humbjen e statusit të Komunës së Malësisë dhe të sjellë në pikëpyetje fatin e popullit autotkton! Këtë projekt të pushtetit qëndror e vlerësojmë si kurth për të pastruar popullin autokton shqiptar në territorin e Malësisë! Ne duam të bashkëjetojmë me të gjithë qytetarët e Malësisë, qofshin këta shqiptar apo jo, por duhet që për fatin tonë të shprehet vetëm populli autokton shqiptar sepse duhet cilësuar si pasuri shtetërore siç e përkufizon Konventa Ndërkombëtare për Popujt Autokton dhe Fisnorë.

Duke qenë se referendumi është i ideuar nga Partia në pushtet së bashku me satelitët e saj, në terma të përgjithshëm paraqet këtë situat:

–     Referendumin do ta shpallin kur ata të vlerësojnë se “e kanë situatën nën kontroll”. Më ketë dua të them që nëse zhvillohet referendumi, partia në pushtet e ka të parashikuar rezultatin.

–     Rasti i dytë është, nëse në mënyrë hipotetike, Malësia me shumicë shprehet PRO Komunës së Malësisë, përsëri kjo nuk është e garantuar, sepse politikisht i është dhënë mundësia që pas përmbylljes së referendumit, të jetë përsëri pushteti ekzekutiv ai që do vëndosë për fatin e Komunës së Malësisë. Por, duke qenë se vullnetin e tyre e njohim shumë mirë prej dekadash, Ne e dijmë se cili do jetë qëndrimi i tyre.

–     Nuk do të zhvillohet në të gjithë territorin e Malësisë së Madhe. Kjo tregon që Plani është që disa pjesë si Koja, Korita, Poprati, Rakiqi, Vrellat, Kakarriqi, Omerbozhajt etj, mos të votojnë (shprehen) për Komunën e Malësisë!

–     Nëse i referohemi klasifikimit të formave të referendumit të cituara më lartë, vërejmë në pika të shkurtra: baza juridike është e hartuar nga komisione përkatëse në organe shtetërore me dirigjenca thellësisht politike, duke shkelur minimalisht katër akte juridike që në hierarki do të ishin: Konventa ndërkombëtare për popujt autokton dhe fisnor; Konventa Evropiane për të Drejtat dhe Liritë themelore të Njeriut; Konventa Evropiane për Vetëqeverisje Lokale, Konstitucioni i Malit të Zi. Nëse i referohemi obligueshmërisë, vërejmë që edhe nëse bëhet referendumi, rezultati i tij nuk është i obliguar për tu respektuar. Kjo lehtëson arsyetimin e Malit të Zi përpara faktorit ndërkombëtar. Nëse i referohemi efektit të vendimit nga referendumi; ai është plotësisht negativ për këto arsye:

1.   Nëse nuk kalon referendumi për Komunë, atëherë i hapen rrugët pushtetit që të veprojë politikisht mbi territorin e Malësisë së Madhe duke përfunduar aktin e ndryshimit të strukturës së popullsisë, të plaçkisin pronat, mos të zhvillojnë infrastrukturën, mos të zhvillojnë ekonominë, të rrisin papunësinë, të krijojnë kushtet për “dëbim kolektiv” etj;

2.   Edhe nëse referendumi kalon me shumicë votash që Malësia ta ketë Komunën, nuk është i detyruar pushteti Ekzekutiv që ta zbatojë. (shiko më lartë përkufizimin e referendumit konsultativ);

3.   Cënohet parimi i sigurisë juridike. Kjo do të thotë që edhe pse shumica e Malësisë (për aq sa u jepet mundësia) mund të shprehet me referendum, mos zbatimi nga ana e qeverisë e vullnetit të votuesëve tregon mos funskionim të shtetit të së drejtës dhe parimit të sigurisë juridike;

4.   Cënohet e drejta e votës për të gjithë qytetarët e Malësisë! Ky është edhe një aspekt tjetër për ta trajtuar “referendumin konsultativ” si akt anti-konstitucional!

5.   Efekti negativ i referendumit, nëse në mënyrë hipotetike nuk kalon, atëherë Pushteti ka gjithë fuqinë dhe legjitimitetin për të sjellë vendim që mos të themelohet Komuna e Malësisë, sepse vullneti i popullit ka qenë KUNDËR Komunës, etj.

–     Nëse i referohemi aspektit kohë: shohim që është plotësisht në duart e qeverisë për të vendosur edhe për datën se kur do të mbahet referendumi. Kjo tregon mos seriozitet dhe lojë të ndyrë me qytetarët e Malësisë. Është kulmi i poshtërimit dhe degradimit të qytetarëve.

Dua të sqaroj edhe mënyrat e fitimit të Komunës së Malësisë pa “referendum konsultativ”:

1.   Të eliminohet “referendumi konsultativ” me vendim të Gjykatës Konstitucionale dhe kjo e fundit të detyrojë Qeverinë të respektojë instrumentat ligjorë të brendshëm dhe ndërkombëtar.

2.   Me Vendim të Këshillit të Ministrave të Malit të Zi të vendoset që pa asnjë hezitim, pa asnjë zvarritje të mëtutjeshme, të themelohet Komuna e Malësisë.

3.   Tirana dhe Prishtina zyrtare, të kërkojnë me këmbëngulje që Malësisë ti jepet Komuna pa asnjë kusht. Si hap i parë duhet që përfaqësuesit tanë politik në Parlamentin e MZ-së dhe në Kuvendin e KU-së të japin dorëheqjen dhe të kërkojnë ndërmjetësimin e Tiranës, Prishtinës, Ambasadës së SHBA-së dhe Ambasadës së BE-së.

4.   Të merren në shqyrtim elaboratet e hartuara nga FDI-ja dhe në bazë të tyre të themelohet Komuna e Malësisë. Ne kundërshtojmë rreptësisht hartimin e elaborateve të tjera (që po flitet ditët e fundit se do jenë përsëri), sepse pas elaboratit tonë për Fizibilitetin e Themelimit të Komunës së Malësisë qëndrojnë shumë ekspertë, si të brendshëm ashtu edhe të jashtëm!

5.   Të themelohet një grup nga Malësia në bashkëpunim me trojet e tjera shqiptare në Mal të Zi dhe të fillojnë punën për të realizuar këtë ideal në mënyrat e cituara më lartë.

Partitë politike që iu bashkangjiten PDS – së, është dashur që këtë ligj ta godasin në Gjykatën Konstitucionale të Malit të Zi për antikonstitucionalizmin e tij. Fatkeqësisht, ekzistojnë dyshime tek organet e drejtësisë që edhe po të goditej ky akt në Gjykatën Konstitucionale, kjo e fundit do ta linte në fuqi, por nuk kemi të drejtë të paragjykojmë. Në lidhje me këtë të fundit, dua ta përmbledh me një citim të Gjyqtarit të shquar Britanik Lord Bingham i cili ka thënë që: “më të vërtetë ekzistojnë vende ku gjykatat dhe gjyqtarët ishin dakord me qeverinë. Por këto nuk ishin vende ku shumica prej nesh dëshironte të jetonte”!

Iur. Anton Lulgjuraj
Kryetar i Forumit Demokratik për Integrim

102 Comments

 1. Anton jam dakord se është padrejtësi që Malësisë të i detyrohet referendumi, sidomos ky konsultativ… plotsisht pajtohem me ty. Ti po thirresh në parimet dhe vlerat e të drejtave fundamentale evropiane, në konventat evropiane…
  POR, ti e din se pikërisht ky Bashkimi Evropian në të cilin ti po thirresh është në negociata me MZ dhe deri me sot MZ u detyrua të korrigjoj mjaft shpraztira në ligjet e saj… deri edhe në ato të popullatës LGBT por jo edhe me ligjin e organizimit territorial i cili obligohet me referendum. Për fat të keq tonin, duket se BE këtë e sheh si demokratike, kurse ti beson se kjo duhet të anulohet përmes Gjykatës Kushtetuese malazeze!!!

 2. Sa është përqindja se diçka e tillë mund të ndodhin, sidomos duke e ditur se nuk ka asnjë intervenim nga BE-ja në lidhje me këtë dhe duke i ditur gjasat se Gjykata Kushtetuese malazeze nuk do të punoj në anulimin e ligjeve malazeze për interesin e shqiptarëve!!!
  Ti mund të shkruash dhjetra faqe por bëhu më real. Nuk jemi në pozitë të bëjmë gjëra më të vogla e jo më të detyrojmë ndryshimet e ligjeve (vetëm për interes tonin) të cilat edhe BE-ja i sheh si demokratike.
  Ju shkruani se MZ përmes referendumit mundohet që ti mbyllë rrugën Komunës së Malësisë, e sigurisht edhe do të tentoj, por si atëherë në të njëjtën kohë mendoni se të njëjtit do të i ndrrojnë ligjet sipas dëshirës tonë? Kjo e dyta është edhe më larg realitetit.

 3. Ne duhet të punojmë shumë, që referendumi të mbahet. Të punojmë shumë që referendumi të kaloj bindshëm PRO komunë. Të punojmë shumë, të bëjmë presion që pas kalimit të referendumit konsultativ qeveria e parlamenti të aprovojnë vullnetin e popullit. Nëse referendumi kalon PRO Komunë, e besoj se ashtu duhet të ndodhë, atëherë kemi me çka ti drejtohemi BE-se dhe institucioneve ndërkombëtare. Do të kemi një dokument, fjalën e popullit të cilën askush nuk do të mund të na e mohoj dhe sigurisht se do të kemi përkrahjen e botës demokratike.
  E di se shteti do të manipuloj, por nëse ne nuk do të mund të fitojmë bindshëm në referendum , edhe përkundër makinerisë shtetnore, atëherë a thua ne meritojmë Komunë!?

 4. Si shifet “referendumi konsultativ” shkon ne damin i Malesis dhe te popullit te saj. E don apo se don,vendimin e fundit e ben qeveria e Malit te Zi. Ne se nuk kane te drejte votimit vendet qe banojne Shqipetaret ne Malesi,ashte e qarte se per te fitua Komunen e plote do te ket veshtirsina.Qeveria dhe pushteti i Malit te Zi kane per qedhim me e asimilua at popull qe ka mbete aty,tue pru kombesina tjera spsh.boshnjaket te cilet nuk e duan Komunen e Plote. Zt. Lulgjuraj jam plotesisht i ati mendimit! qe mos me pranua “referendum konsultativ” por: deshiren e popullit autokton.

 5. Nuk kam magjistratura, doktoratura e as “Iur.” por nje fakultet kater vjecar qe kreva me ndihma sociale. Deri me sot nuk pata rast qe para emrit të dikujt te lexoj “Iur.” Egzistojn nivele akademike Bachelor – B.A. apo B.S., M.A. apo M.S. qe ne i thom Master apo magjister.
  Prof. Dr. apo PhD por “Iur.” shoku nuk ekziston. Ne Gjermani dhe disa shtete tjera egziston Dr. iur. por kjo eshte per ata qe doktorojn ne drejtesi. Ti ke perfundua 3 vite ne drejtsi dhe para emrit mund te kesh vetem BA ose BS ose pas emrit Jurist.
  Ti na sqarove edhe cka eshte referendumi gje qe vertet e panevojshme kshtu qe te lutem na sqaro cka eshte Iur. para emrit. Cfar niveli akademik eshte dhe ku perdoret?
  Ke vojt edhe ti si malsori me shkoll fillore kur djali ja krye 3-4 vjet fakultet te drejtsis (juridikut)…

 6. Ke vojt edhe ti si malsori me shkoll fillore kur djali ja krye 3-4 vjet fakultet te drejtsis (juridikut) dhe thot e ka krye per avokat. Ai e ban nga padija, po ti?

 7. “antikonstitucional” shqip antikushtetues ose jokushtetues.
  “Gjykata Konstitucionale” shqip Gjykata Kushtetuese.
  konstitucional nuk po e gjej askund ne fjalorin shqip.

 8. Zgjedhja e vetme do ishte qe udheheqjen e Malesise ta maarin te rinjet. Nga te gjitha viset e Malesise. Me te vjeterit , Malesia nuk do fitoje asgje. Perse te rinjet nuk levizin se bashku me Milesh e Dinosh. E vetmja rruge qe askush nuk do te mundej te ju pengoj te fitoni komunen. Shihet se pushtetit te vjeter ngadale po i dridhen themelet.

  Pa nje shtet demokratik te Malit te Zi, as shqipetaret nuk mund te fitojne. Edhe Gjukanovic, e cdokush tjeter, duhet te e dije se te ashtuquajturit “pro-malazezet” nuk i kane te sigurta votat tona. Tash per tash, ju garantoj, qe Serbija nuk e ka ndermend me e okupua Malin e Zi. Nuk eshte detyre e Malesise te caktoj se kush eshte “pro serb” e kush “pro malazez”. Duhet dallua shtetin me komb.

 9. bukur…por…tu me dijt se qe nga themelimi ke filluar me bashkepuntoret tua me tradheti i mashtrime dhe duke e ditur se je faktori kryesor qe ne zgjedhjet e fundit demtove malesine me qellim e vetdije, kam nji pyetje? Deri kur ke plan me vazhdua dhe per cilat interesa, ta shkaterrosh edhe ato te mira qe kane mbet ne treven e Malesise??? sa per REFERENDUMIN, na sqaro si ta arrijme e jo se si nuk arrihet-se kete e dime!!! edhe nji sen duhet ta dish: neper referendume nuk votojn vetem populli autokton por banoret e nje treve te caktuar-BANORET- mos ban ndasi te ketij niveli idiot edhepse madje tashme te njohim qellimin qe ke!!!

 10. Ti pasha zotin po te pergjigjem Une se Antoni mr siguri se nuk merret me ty, se ti me edhe me dasht me i kuptua nuk munesh se ti me ba me pas kuptim kaq te thelle e kishe dhan nje provim msuasiet chi nuk pe nep tash 20 vjet keshtu qe dije se kto jane gjana shume te komplikuame per me i kuptua ti. Ti jur dajia qe po i dike kaq mire titujt juridik vech na e spjego chka do me thane jur, edhe jur dip, ky ka paraqit titullin dhe jo nivelin akademik, ti kete e dine shume mire por je nje idiot si ky pasha zotin.

 11. Antoni eshte nje yll i Malsise jo vetem se eshte patriot por edhe ekspert i te drejtes e cila neve na mungon, e drejt te cilen e shiten perfaqsuasit politik shqiptar dhe tani Antoni eshte ba kapshat qe s kaperdihet dhe kapshat qe politikaneve tane kur ja ndegjon emrin i zen trishtimi, shihet ne baze te i disa komenteve injorante.
  Ju keni gjuaj ne uj te turbullt po ai eshte ka pastrohet dhe populli do ta shohin se kush asht Antoni dhe ai eshte e ardhmja e Malsis. Gjelozia dhe inadi prodhon semndje sidomos psiqike shemull konkret ky pasha zotin, por mos u lodhni se Antonit skeni chka me i ba.

  • persh. emnin e ke te bukur se deri atje asht shqiptaria, por aman me i thane yll Antonit a pak shume, pak si tepri,asht djal i mire prej familjes se mire ama pak e kan shty me ba do gjana te pa viejshme..1.aj ne formimin e ksaj (partie)tha se asht ni bashkim dhe jo parti politike dhe lypte bashkimin e te gjitha partive shqiptare e aj cka bani??? formoi ni te re>>qesharake….rren nr 1 se aj doli ne zgjidhje dhe ne malsi pati rreth 190 votash, pra ja dogji malesis 190 vota..2 aj thirri ne protest malesine per flamurin shqiptare e kur shkuan ata ci shkuan marre ne protest edhe flamuri malazez dhe si kryesori z, v c…me cilen parti asht aj patriot tash(V…C…)ci se duen as kha as en diaspore..3..advokatin kjo parti a si te themi a e ka shqiptare apo antishqiptare ater more daji (Guri…

 12. Guri lexo tlutem. Jo Jur. por Iur. eshte nenshkrua.
  Mesoje pra Antonin se niveli shkencore/akademike shkruhet para emrit. Ne rastin e tij shkruhet pas emrit. Psh Jurist.
  Diku i ka pelqye Iur. por nuk paska dit me perdor ose ka mendua me i hutua lexuesit se kushedin cfar titullit ka marr.
  Anton ulu pak ne tok se u bane qesharak. E kuptoj se njerzit perreth tejet nuk din ma shum por…

 13. lur, nuk e kuptoj pse kaq po merresh me “lur”, Po shiko përmbajtjen more burr e mos u merr me gjana formale.. Vertet jemi shqiptarë e kemi qef me e perulë atë që premton.. Duam të gjejmë qime në vezë!!!!n Sa i përket këtij shkrimi besoj se e ka sqaruar mjaftë mirë dhe thjeshtë por ta kuptuar shumica… Unë plotësisht pajtohëm me Antonin kur thotë se Malësia duhet kërkuar Komunën e Plotë pa referendum, pra drejpërdrejt të jepet nga qeveria… Këtë duhat ta kërkojnë politiKuajt shqiptarë. Nëse kjo nuk ndodh atëherë do të duhej edhe përmes veprimeve tjera demokratike , si me protesta, bllokim rrugës etj….

 14. Mund te keni mendime te ndryshme por jo ofendime. Antonin e cmoj shume. Pore nese Malesia ka vetem Antonin, ateherna nuk mund te arrihet asgje. Malesia ka te rinje te tjere, qe se bashku me Antonin, do dinin te udheheqeshin nje shtet: Ivezaj, Camaj, Sinishtaj, Gojcaj, Gjokaj, Nikaj, Dushaj, Nikprelaj, e shume te tjere. Ne bashkepunim me ndonje te vjeter, mund te arrijne shume. Duket se edhe te te rinjet mungon bashkepunimi. E kejo nuk do ju cojne kerrkunde. pe te gjith ka vende mjafte. Ku secili mund te japin kontributin. Ne komune te ardheshme.

 15. Nuk asht ni postm ci ash postuarë ne ke faqe eletronike,çi nuk e kamë lexua,pore nuk kam pasë raste me lexua postim ma te qartë,me gjith se ky djloç ka perdorë fjalë të mëllaja,Anton mos ndalo,nuk di sa vjecarë ije po shpresoj se ije djloç i ri e shohim edhe të tjera shkrime prej teje,se paske talent.

 16. Sinqerisht , opinioni i Antonit, ata cka kerkon eshte ne kundershtim me ata cka beson dhe po thirret. E sqaroj MS mjaft mir dhe kush kupton ska shum cka ti shtohet.
  Nese nje njeri nuk din se si te nenshkruhet ater si ti merret shkrimi?
  Iur. dhe sidomos para emrit eshte shpikje e Antonit.

 17. Me vend ky shkrim, por si pakez i vonuar, kjo do vlente para 4 vitesh, te rikujtoj eshte ndryshua ligji per vetqeversije lokale, Prandaj kjo do kishte efekt me pozitiv ndaj ligjit te meparshem, sot jo…!
  Ti qe flet JUr apo IUR, na plase melcin mar burr,
  Komuna e Tuzit duhet fituar patjeter , kjo eshte e drejte e pakontestuar e nje pakice.

 18. Z Iur ne gjuhen latine shkruhet Iur dhe Jur si chja ke spjegua ti Gurit te Kuq por ti kur nuk e kupton tekstin dhe mesazhin qe ka dasht me dhane Autori dhe kapesh demek se dine dichka e don me spjegua se si shkruhen titujt shkencore ne Drejtsi. Ti pasha zotin qe thua ne referendum nuk voton populli autokton por banort e nje treve te caktua, a mbron te drjtat e karabushlive mrena komunes Malsis a si, a dine se ty t ka lshua bleta kaher e mot chi nuk ka milc chi ta bashkon. Kjo asht nja analiz qe asnje politikan ne Male te zi nuk e ka ba ose nuk dine ose nuk duan ma par kjo e para, Anton ta gjat zoti jeten se besom se en ty e kam pak shpres, se en jeta tjert spo thom ruaji zot por te baj zoti chka don me ta edhe ni vendost mos me i ruaj une nuk i idhnohem.

 19. Une i kisha rekomandua malesia.org para se botua shkrime me i vlersua a ja vlen me i botua. A e lexoni more burra, po ky shkrua marrina, thot eshte antikonsitucionale ( njeher kjo fjali nuk di ku e ka gjet) e pse e sqaron se eshte anti, thirret ne ligje nderkombetare. Dmth nuk i din gjanat elementare, nese eshte jo kushtetuese ateher duhet me u thirr ne ligje qe kan baze kushtetuten ketu e jo ne prralla. besomni se me erdhi cud si muj nje njeri, nese e ka shkrua ky, qe pretendon me u marr me keto ceshtje me shkrua keso marrinash. Nje rekomandim malesia.org qe te beni nje redaktim, cka munde te publikohet e cka jo, keto marrina besomni se asht barre me i publikua ne vend publik.

 20. Gjynaf! Krejt kjo qe shkruan ky cun, me se miri mund të pershkruhet me fjalen gjynaf. Ky ska lidhje me realitetin por shkruan perralla boshe. Edhe do gjana qe duket i ka lexua ne libra por jo edhe mësua. Anton, 360 shkalle nuk është ndryshim por kthim aty ku asht fillimi. Kaq sa i perket logjikes sate. Tjeter, ti kritikon dike atje, ska lidhje se kan, as spom intereson, qe nuk ka perkrah referendumin kur nuk ka kene ligjor, e ti po e kundershton tash kur asht ligjor. A thua ke problem me ndokan apo me vetin, apo je ne sherbim ne atyre qe duen me na lane pa komune. Tane kete pune e tane kete shkrim, perse, apo vec me kallxua do urti, qe të them të drejten ata qe din ndonje send per kete ceshtje vetem mund të qeshin me Ty. Vet spo qeshi por po të thom gjynaf. Sikur të uleshe ne tokë bile…

 21. Pershendetje te gjitheve.
  E lexova me shume vemendje kete deklerate(analize) qe ka bere i nderuari Anton Lulgjuraj. Jam shume dakord me te, dhe mendoj se pjesa me e madhe e diaspores qendron me kete mendim. Mendoj se Antoni eshte duke bere nje pune te mire, por edhe shume te veshtire perballe fortunave dhe reve qe atij vendit po ja zejne frymen. Antoni eshte shpresa e vetme qe i ka ngele Malesise ne ate vend.

 22. Vazhdim:
  Them se Antonin duhet ta ndjekin nje rini e shendoshe dhe jo si disa qe i kishte tek grupi te deshtuar si V.C, A.GJ te cilet arriti ti njoh dhe te distancohet. shpresoj qe Malesia ta kuptoj qellimin e ketij djalit dhe ata qe e duan malesine dhe ti miren e pupullit vendas ti bashkohen dhe te hapin rrugen e fitores qe Malesia nuk e njef qe 100 vite. Malesore lerini indatet dhe xhelozite, por bashkohuni per te fituar.

 23. Menoj se, Antoni ka shume te drejt dhe ka ba shum mire ci na e ka shpjegua se cka asht referendumi dhe cfar pasojash ka referendumi konsultativ per Malsin. Asht mir ci mu bashkua disa rini e me formua i grup studentash ci kan pas sukses en shkoll e jo t’formohen grupe perseri sic jan deri deri tash partit politike ne Malesi me njerz te pa shkolluem dhe analfabet totalisht. Me vjen keq per disa komentues ci po i shoh kur i ngriten kunder kti djalit te Lulgjurajve pa as i baz dhe pa as i arsyetim por vec pun inadit. Ju ci komentoni en kyt mnyr ma mir tju bashkoshi kti djalit e tluftoshi per Mals.

 24. Analist te lumt por tash thuaj Antonit se Iur. nuk mud te shkruhet para emrit, vetem nese ka doktorua, qe eshte e pamujtur me 3 vite fakultet, dhe atehere do te shkruhet dr. Iur. .
  Thuaj Antonit se mund te nenshkruhet “Anton Lulgjuraj, Jurist” ose me u dukt ma i madh te shkruajn Iur. (por jo para emrit). Ndoshta i duket vetja ma i madh se 100 jurista qe ka Malsia dhe mundohet permes latinishtes qe po e perdor gabimisht te dallojn vehten nga tjeter!
  Besoj se aq duhet ta dij edhe ai.
  Sa per shkrimin, e kam kuptuar dhe e sqaruan disa ketu, megjithse edhe aty ka fut fjale qe nuk egzistojne.
  “antikonstitucional” shqip antikushtetues ose jokushtetues.
  “Gjykata Konstitucionale” shqip Gjykata Kushtetuese.
  konstitucional nuk po e gjej askund ne fjalorin shqip.

 25. Menoj se, Antoni ka shume te drejt dhe ka ba shum mire ci na e ka shpjegua se cka asht referendumi dhe cfar pasojash ka referendumi konsultativ per Malsin. Asht mir ci mu bashkua disa rini e me formua i grup studentash ci kan pas sukses en shkoll e jo t’formohen grupe perseri sic jan deri deri tash partit politike ne Malesi me njerz te pa shkolluem dhe analfabet totalisht. Me vjen keq per disa komentues ci po i shoh kur i ngriten kunder kti djalit te Lulgjurajve pa as i baz dhe pa as i arsyetim por vec pun inadit. Ju ci komentoni en kyt mnyr ma mir tju bashkoshi kti djalit e tluftoshi per Malsi e jo per Malin eZi.

 26. Erdhi Analisti advokati i Pozitivna Crna Gora dhe i Antonit e FDIs.

 27. Ju shpatukana ci po e korigjoni dretshkrimin e Antonit ja ……… ………..edhe. .mua.a muni me than se nuk asht e vertet se çka ka dasht me than.Si nuk kini tyrp,në vet se me ju bashkangjit e me I nimua atij,me i nimua Malsis,me i nimua vedit,ju rrin e folni prralla,jo ka gabu g,jo ka gabua o,jo ka gabua m,jo ka a,jo ka gabua r,nëse kini qef me di se kush ini ju bashkoni germat çi ka gabua.Po u bethem ci nuk jam i Lulgjurar edhe nuk e njo kut djaloç,porë spjegimin çi e ka ba ne ket postim asht diçka çi nuk e kamë tije prej kuj nga Malsija deri tash.

 28. Ktu disa po thon se duhet me ju bashkangjit Antonit. Vet jam ken ne Malsi ne ver dhe kam kontaktua mas paktit 10 te ri, student aktiv dhe student me diploma. Shumica prej tyne me diploma te niveleve ma te lart sesa Antoni. I kam pyet pse nuk bashkangjiteni Antonit. Shumica me kan than se ai dhe forumi i tij kurr nuk i ka kontaktua as direkt as indirekt. Arsyet i din Antoni sigurisht. Duket se i frigohet se po ja nxen dikush vendin sepse eshte i vetdijshem se nuk eshte edhe aq i pregaditun sa qe promovohet. sic me than ata te ri, dhe sipas asaj qe kam lexuar, Antoni ka ftua vetem perfaqsuesit politik me ju bashkangjit por ne te njejten koh i ka sulmua ne nivelin ma te ult. E si ka prit se po i bashkangjiten nje femiju te cmijuar e naiv?

  • Ai që do kyçet vet, nuk ka nevoj të thirret ndokush, kush e ndien vehten të aftë dhe të guximshëm e ka për obligim të kyçet në politikë drejt për drejt apo të bëjë ndihmesë të duhur në atë drejtim. Lehtë është të bëhen kritika nga distanca, kujë ja ndien zemra le të urdhërojë dhe ta japë kontributin e vet.

 29. Antoni dhe ju disa patet than edhe per Angjellin se eshte i vetmi shpetimtar dhe yll, por nuk kaluan vetem disa muaj e sot u be …… . Kjo kallxon se kush jeni.
  E nese antoni eshte i vetmi yll dhe shpetimtar, ater edhe ni e past dijen e Anshtajnit e forcen e burrnin e Skenderbeut se vetem nuk ka me mujt me ba asgja ne Malsi.

  • Normalisht se nuk do të mund të bëjnë ndryshime sa ka kësi tipasht si puna jote, të cilët janë aq destruktiv saqë mundohen ta gjejnë “qimen në vo”…

 30. Fjala konstitucional, konstitucion dhe konstitucionalizem jane terme qe besom ke shume pake njerz ne Malsi qe dine me i kuptua, nuk mund te hidhen posht fjalet e nje personit qe ka qen student i shkelqyeshem, e nje personi qe po magjistron e une jam i bindun se ai do te doktoroj dhe shume shpejt do ta shkruaj para emrit Dr Iur, titulli ska aspak randesi randesi kane fjalet e matuna qe i thote, analiza qe bane nje djalosh qe eshte i paster kombtarisht si ujt e burimeve, si dirta e diellit asht krenari per cdo Malsor en dac me pa en dac ka dija, me pas ner met reprazentua shoqi i Antonit. Ke persh Cemin edhe Shkodranin qe ata nuk e kane lexua tekstin edhe e sulmojn, se kane marre detyre prej antishqiptareve, se ata edhe me lexua 10 her tekstin nuk e kuptojn…

  • More Analist, këto termine i kupton gjithkush, e nuk ka nevoj të bëhen sqarime në këtët drejti, por mund të bëhen vlersime në përmbajtjen e artikullit të shruar, përndryshe terminologjia juridike në këtë rast nuk ia humb vlerën këtijë artikulli. Duket se kritikat më të rrebëta po i bëjnë njerëz të dështuar nga profesionet e ndryshme. Simbas zhargonit të përdorur këtu më të zëshmit duket se janë gazetarë të dështuar të cilt as që dinë ta bëjnë një raport të thjeshtë gazetaresk, pastaj studentë të dështuiar të cilët duket se as provimin nga gjuha amtare nuk e kanë dhënë, politicientë të dështuar që nuk e kanë lexuar as abetaren e politikës ….

 31. paska dasht me kopjua avokatin chi pat dal para kamers vet dhe luante rrolin e Obams. Kanstitusha e Malit Zi thonte… hahaha. ater konstitusjoni. met plas pasha besen

 32. guri i Kuq, per provime tmia mos u zorit ti…hahaha…un po flas ne baze te veprave te antonit, ato qe jane pare qysh se ka dal ne skene: ne fillim genjeu se sdo te hyje ne politike, tradhetoi ne protesten per flamuin-bani proptesten per mbrojtjen e flamurit malazez, ne bisedime parazgjedhore genjeu se kishte perkrahjen e albin kurtit e te diaspores amerikane-ne fakt kishte mbshtetjen e marash nucullaj, nua ivanaj, gjergj ivezaj edhe te jozefit se te askuj tjeter!…para fushates antaret e keshillit qendror te FDI deklaronin haptas se hyjne ne zgjedhje me rrezua vaselin!!! ftoi ne bashkim e beri percamjen!!! plus i themeloi d…. m….. dhe shumica e keshillit qendror te muajit shtator ne FDI ishin informator te A..-se…plus te gjitha ketyre une kam fakte, me shkrim edhe te…

 33. Analisto, të perdoresh fjalen e huaj ne vend te fales ne gjuhen tande, veç tu vecua prej tjerve, per mos me kuptua na disa, siç thua ti, i thonë snobizem ose menjeadhesi dhe deshmon cektesine e jo thedhesine e atij qe i flet apo i shkruan. Pash besen anal mos e mbro Antonin prej atyne qe e sulmojne se ma dam i bani ju qe e luvdoni. Sa i perket vet tekstit, vetem mund të peresrse se ai deshmon panjohuni të materjes dhe të përparesise ligjore, ose i din por porovon të manipuloje si angjellku, cka asht edhe ma keq. Nëse asht kjo e dyta, ater ai ka marrë detyre prej anti shqiptarëve, bashk me ty analo.

 34. Kti muhabetit syt o Gjergj i thon ka pas thane me te thane per me u thane por su kane thane se u kane thane, sa thana enen nuk piqen. Mos vu refero thashethemeve por sulmoje si burrat en dach ose si kta inaxhort, por jo si grua e lshuame.
  Une kam bisedua me Antonin edhe vazhdoj te bisedojm me te bajagi shpesh, edhe em ka thane se i disa her kam fol me studenta i her em ka thane i shoke i emi prej New Yorkut qe asht ken en takim me studenta qe i ka ftua Antoni en Troja nalt me bisedua per cheshtje te Malsis, djem te mire me tha dukeshin por nuk shihej se jane te gatshme me u kych, me luftua poer te drejta te veta e me ken kunder pushtetit, Antoni asniher nuk thote se munet vetem me luftua ne mbrojte te Malsis, por as me te vjetrit qe Malsin e kane fut en kriz edhe me te thell politike…

 35. Pajtohem me disa ketu qe thone Antoni nuk ka cka te beje vetun, po edhe ne qofte se eshte- nuk e di se kush. As nuk kishte me dashte qe Antoni te kete mendime te tilla. Malesia ka shume intelektual te afte: mjeke, juriste, politolog, gjuhetare etj. Me sharje dhe fyereje ne keto faqe nuk do arrijme gje. Dikush pothuajese sharjet i ka profesion. Eshte krejt e natyreshme te pajtohemi apo te mos pajtohemi me artikullin e Antonot. Aj ka shkrua teori. Ne prakse, tane per tani, duhet veprua ndryshe. Te bindet populli te votoj per komune. Te mos bjeme viktime epercarjeve. Si ato te fundit. Te gjitha do jene ngarkesa per nevet. Ne mos sot, neser. Punohet me plane.

  • Komuna e Masis ku ku janë ata doktora e petgoga e shkolltare,çi nuk tihen asë nuk flasi,porë pshën si harlluca në për biga se tremën se I merr shtetl parasysh e jau prishin berlogun.Ju e shihni mire se Malsia dhe populli i saje,merren përkam dit përdit,e nuk de ni prej ketyne shkolltarve tu çi po ban fja ti për ta,me fol ni fjlë sparit për Malsi.

 36. Analisti un kto qe i thac jan te verteta, e ti munesh mem than se po flas si grua e lanun. Ti vec po kaxon nivelin tand. Vet edhe me emen muni me i cek por skam qef njerzit qe nuk jan ftyra publike me marr per goj. Nuk me duket korekte.
  Nese nuk gaboj, kto fjal te sterrituna i ke than jo kaher edhe per Angjellin e tash ?
  Pak si shum nguteni me i cua njerzit 1000 metra pi tok ater fill 1000 nar tok.

 37. Ne bazë të disa shkrime,ktu jane duke shkrurë disa me shkoll,e mjera shkolla per ju,ma mire te ki ruet ni tuf delesh se sa kini hup koh ne shkoll,pol belda edhe delet i kini lanë në mal,aterë prindrit tuej kanë than ma mir me çua në shkoll,se me na i lanë delel ne mal gjithmon.povon bela asht ma kollaj me u ba çobana lopsh.

 38. Me udheheqe Maleine nuk duhen qe te gjithe te jene te lapsit. Duhen edhe ushtare si Ti “Shkurt e Shqip”. Dikush lapsin dikush trimerine. Pa kombinime nuk ka asgje. Antoni vetun, mund te jene per vehte, por jo per komunitet. Ne dac shqip, ne dac turqisht.

 39. Nuk muni me e kuptua? Nese jan rinija malsore qyqana e tpa aft ater pra as Antoni ska cka lyp. Disa po thon se Antoni i ka thirr por u paskan tremt. Vet nuk muni me besua se kjo eshte e vertet. Malsia ka sa tduesh rini te shkolluem e tpa shkolluem, tmencim, tsinqert, ndershem, shqiptar tvertet e patriot. Nese Antoni nuk eshte bashk me ata, atehere problemi eshte te ai ose te ata qe e rrethojn.
  Antoni zgjedhjet parlamentare garoi me listen e ti ne te cilen vetem Angjelli kishte diplom te shkolles se lart. 90% ishin me gjimnaz ose pa te ne listen e Antonit. Aty ketu ndonje student te padiplomuar. 60% ishin poashtu nga 2 e me shume nga e njejta shpi.
  Duket se problemi eshte te Antoni ose kshilltaret e tij.

  • Malsorët nuk jane qyqarë,porë ni pjesë e vogë çi mëndojnë veç për vetin,ose noj stol,e shpëndajn popullin në për partina.Shih sa parti janë në popull Shqiptarë në Mal të Zi,sa 10 parti,veç aty mun ta vësh re se armiku asht ka ja arrit qëllimit të vet.Aterë vjenë pyetja,ku,ku janë intellectual shqiptarë,për se këta dijtarë nuk e bashkojn popullin në nij parti e ma së shumti,prap po pësis,ma së shmti dy parti.Edhe ato të dy parti me kën ngusht lillun me njana tjetrën.Aterë ta shihësh se si vinë kriminelat e Malit të Zi e jav çua gishtin Malsorve.

 40. Problemi me i madh i Malesis eshte e mbetet se kemi shume gjenerala e pak ushtare. Secili don me kene CHIEF e ska INDIAN. Perderisa te vazhdojme keshtu edhe punet do te shkojne me ritemta te njejte.
  Antoni ne moshen e tij dhe pregaditjen profesionale mundet vetem e VETEM te jet nji ushtare i mire e kurr jo GJENERAL. Duhet shume beteja me kalua ushtari per te mberrijt ato maja te larta
  qe Antoni vetem duhet ti andrroje e jo te mundohet ti kape me dore.

  Mire se se kupton Antoni se ai e shef boten permes gjyslykeve te Ballkanit, po sa injorant jane nja 4 a 5 vet prej diasporet qe kishte me u dasht me e kuptua demokracine, dhe se si arritet ne pozita te larta. Kisha me ju sugjerua te cfletoni historine Kineze dhe shifeni se si i eci puna asaj kur mret vun nji femij. Edhe Antoni pake…

 41. si puna e mbretit kinez, gjithni i pike buza tamel. Po mire Antoni se ai e shef boten me gjyslyke BALLKANIK, po njekta 4 a 5 vet prej diasporet qe cojne pluhur per ta ku i kane mend e krese. Me duket se krejt kesaj pune i vjen inad e keshtu per nji plesht po e djegim jarganin.

 42. Gjergj nese ke nivel pse nuk ke fol me Antonin edhe me pyet pse nuk i afron keta te ri qe mjan ankua, po flet ketu rrenja e shpifje, Cemi Fjala Konstitucionalizem eshte term nderkombetar, Ndersa sa i perket tekstit ai deshmon se ka njohuni te materjes dhe njohuri ligjore qe dine edhe me dhane Alternativa zgjedhse e keto ti nuk i dine zotrote.
  Une mire e di se kush je ti Cemi ne baze te shkrimit tand ti je ni dru i kalbun qe tash 23 vjet investon ne vete per me arrit majat en politik, gjithnje duke i bere dam cheshtjes.
  Hoti na lexojm Historin e vendeve te zhvidhuara sich eshte Gjermania, Anglia, Franca, Japonia, ShBAte , lexojm se cfare te drejtash gexojn pakicat autoktone ne BE ju lexoni per Kinen Koren e Veriut Kuben, Venezuelen etje

 43. O vëllezër malesor, askush nuk është yll, as ideal, pra as Antoni.. Por ky djalosh duhet pranuar se premton. Edhe Angj…. premtonte, por shpejt u shit për pak lekë, ku sot vlera etij është zerooo!!!! Nese edhe Antoni nderron drejtim edhe për të do thonë sikur për Angk……. Vërtet këta të rinjë dhe disa persona që me shpirtë e me zemër veprojnë për Malësinë, nuk e kanë të lehtë sepse pushteti bënë të vetën, i then apo bënë çmos ti thejë në mes të rrugës,. Për këtë arsye ne duhet ti përkrahim të gjithë ata që premtojnë për të mirën e Malësisë , tu japim mbështetjen ton por edhe ti ndihmojmë që mos ta humbin rrugën… Ti lemë shpifjet e inatet se këto vetëm në humbasin drejt asgjekundit.

 44. flamurin e malit te zi ci ne futen fdi nuk ja falim antoni nese don me perparua ata hora reth qe i ka lypet mej bua v….. b…… e a……. ather me nimen e patriotave ktu e nga dijaspora me ba dic se me kta tre ska buk jan teper negativ

 45. Analisti je shum injorant dhe idjot ne shprehje. Mbrojtja e Antonit nga njerez si ti vec e demtojn at djalosh.
  Te gjitha qe i thash jan te verteta. Antonin nuk pata rast ta takoj per aq sa isha ne Malsi. Arsyet i din ai. Dua te besoj se ishte i nxanun dhe nuk e beri me qellim. Ndoshta Analisti tash do te thuash se ai nuk takohet me ken dota. Por edhe sikur te isha i till, njeriu i mencur, i arsimuar e i nivelit nuk nuk guxon ta bej ate.

 46. hehehe cmos terme nderkombetare… tja permes termeve nderkombetare don me na kallxua profesionalizmin aaa? Kushtetuta, Kushtetuese e Gjykata Kushtetuese. Kto perdoren ne praks e ne teori.
  don me na tregua nivel edhe duke u nenshkruar gabim. ky mendon se malsort jan si ata qe i ka perreth te cilet kur ja kan lexua Iur. para emrit e kan thirr ne telefon me ja urua titullin.

 47. Analisto, se kam ndermend me u marr me profilin tand, se e ken humb rrugën en dere të shpisë. As nuk kam investua as nuk investoj en vedi sai perket politikes, se as nuk jam ne asnjë parti. Kurrku ma pare se të Antoni nuk kisha me shkua, vetem per hir të guximit të tij, por po e perserise se ma dam i ban ti tue e mbrojt se na tue i tregua disa leshime ne tekst e qe jane shumica qe po komentojne. Pra Analo, alternativa qe jep Antoni asht iluzion, e dashamiret e kan mo borc me i thane ktheju ne realitet se na lypesh. E fjalet e huaja vetem tregojne snobizem, por nuk paraqesin noj dam per tekstin. Tung

  • Po të lutem na trego në pakë detal,se për se janë iluzjone,apo ja fut kot edhe ti.

 48. Nuk me duket se asht koha me u marre tash kaq shume me nje person qe as tregue vetin nuk e ka ala. T’i japim shans te tregohet para se t’ja vrasim vudhnetin se na jekshtu ja bame edhe me tjeret, e jem ku jem. Kemi tjera pune pa rregullua sikure asht puna e “Dinoshes”, nuk po tijej se po ban dikush dichka ne at favor. Noshta gabohem, por ma urgjent menoj se asht me hjek vandalet nga dera e kishes sesa me u marre me do politikana te vegjel…..

 49. BAMIRSJA,ty pote pergjigjem une me plote vullnet e deshir per punen e DINOSHES dhe te varrezave dhe kishes ,ato gjera i kem rregullua nuk kini nevoj mu marr me ato pun ju te pa punit se ne kish dhe vorre nuk ka kush ci na ndal as qe ka te drejte te ndaloj kurrkush askanin kush i ka vorrezat aty , posacerisht cka thirret grud aty kurrkush nuk dote ndalohet ma sepse ato jane varrezat egrudes qe qendrojne 100 vjete ejane tona ,ashtu qe ato nuk kane kurrfare marrdhanjesh as kurrfare ndaleset per ata te cilet kuptojne dhe eperdorin kryet sparit ata te cilet duan te lypin problem ata persona edhe kan me gjet qedhimin se su ekan.kjo gje nuk ka cka te baj me komune te tuzit ase me…

 50. HOT,

  Ta lumsha . Mire po din. Nganjehere duhet perdore edhe syzat e SHBA. Jo gjithemone me syza te Ballkanit. Mire thua se Antoni po don me u ba si kryetari i Kines. Apo i Kores. Tane jane Kinez. Si Kosovaret qe jane Pejan. Nuk e ka kalua jeten e “desetarit” more Anton. Jo po don me u ba gjeneral. Thafte krahi. Ty e shokeve tu ne diaspore.

  • Me te vertet çka mun të jet kjo pun,sej cili e ma marrisht se tjetri flet,ç ka po thua,çka janë syzat Amerikan a Korean,desetar a kapeta,a çka asht kjo marri çi po e flet.

 51. More 007 shume analist i dobet e avokat edhe me i dobet, Une me Koren e veriut skam gja te perbasket a ti ke shume se edhe ti don si ai bullafiqi djaloshi i korese se veriut me faqe te fryta. O duhet me mend e jo me muskuj o 007. Jekta budallenjet e diaspores ta kan thye qafen ne njeren ane por ruaje anen tjeter se nese ta damtojne anen tjeter ateher kuur ma ste rrin koka drejt.

 52. Anton L…ja ka marr hov,qysh se ka bashkua pare ne kish.
  Po me kumaren diçka jan prish,e besa Besnikun e ka krah te djatht.hahaha

 53. Askuje ne Malesi nuk mund t’i thuesh i pa pune per ket cheshtje ti Selishti. Te gjith jemi te shqetsuem per chka ka ndolle. Me vjen mire qe i paski rregullue, nuk di sa asht e besueshme, por po shpresojme te jete ashtu se aty kahere jane gacat e mbulueme nen hi. Noshta asht dashte te shperthejne per t’u rregullue. Don Zoti e nuk ka nevoje te perdoret pendreku ma se te gjith jem vllazen. Ne te kunderten, vetem se do ta gezojm anmikun shekullor.

 54. Valla jaj qe nuk pajtohet me shkrimin e Antonit ai asht ose inaxhor ose nuk asht shtosh, se valla u nuk ja i aft me kuptua politiken, as me kuptu spjegimet qe mi ban Antoni neper mjet keti shkrimi , por ja bolle i aft me kuptue se keta patiashat ton deri tash kan trathtu per interesa Personaele, edhe Unioni edhe Aleternativa, e Vaselit e Nikollen e Muhamedin sdu me i permet aspak.
  Per At zota jeky Antoni asht djal i mire edhe kam qef me tej me ta, se te knaq en muhabet e sheh se asht patriot, e em vjen keq se po shohe jetu shume ja paski inad, po na Malsort jem e zeza e vetit e duam te huajin e te vetin mutohena me shtyp. Antoni e Besniku jane si ari per zoti e Angjellin se njohi por skum tie fjal te mira per ta.

 55. Cemi ke gjaj bolle ti ne uj te turbullt cdo fjale e jotja me ben te besoj se ti je ai per te cilin dyshove qe ne fillim , je po ai totalisht i pa aft sic ke qen edhe para 23 vjeteve, e ke zhvidhua oratorin aq sa mjafton ktu te na me manipulua Malsoret tane qe jane politikisht te pavetdishem politikisht. Me ty Gjergj sdua me fol se besom se ti je shume ma i dobt se edhe gruaja e lshuame, edhe del ktu e shpifesh po a menon more gjak prishun se sa mkat eshte me iu shpif nje patriotit qe eshte i gatshem me sakrifiku chdo gje per Malsin.
  Kti hotit ja ka luaj pak antenen jeky veri qe ka fry, por ta po bahet mire.

 56. Analisti ti vazhdon me nivelin tand idiotik. Nuk pata qellim te ulem ne nivelin tand por pra ty gjaku i prisht tpast pa le ne shpi e tu busht shpija gra te lshueme.
  Antoni thot eshte i gatshem te sakrifikoj cdo gje per Malesine. Po si erdhe deri te kjo analiz? Cka bani ai deri tash qe dikush te mund te thon keta qe po thua ti? Sigurisht me ndoni analiz tande se kto fjale munden me u than vetem per diken qe ka deshmua (psh ndoni njeri qe gjysmen e jetes e kaloi ne burg te armikut per ceshjtje kombtare ose per ushtar clirimtar)…e ai ende as nis dicka. Ne te vertet edhe ata qe e kapas nis e ka nis smrapsht duke ju falenderua njerzve si ti.

 57. Po ta lumsha Hot. Une e ti pajtohna shum. Por e vetmja gja asht: Antoni ashte i gjate dhe Kryetari i Kores Veriore eshte i shkurte. Antoni ashte prej Lulgjurajve, e kryetari i Kores as nuk dim se prej cfare fisit ashte. Antoni na e pruni flamurin e Malit te Zi na Malesi. Malesoret jemi trima dhe krenare, qe jeten e japin, por ne Malesi flamurin Malazez nuk e lejojme. Malesoret e kemi ngritur flamurin e pare pas 500 viteve, e Antoni po don me na okupua me flamur malazez.
  A e din Antoni se kushrini i tij ne mes te Kuvendit te te Malit te Zi i ka than Jovanit Ovan. Edhe nuk i eshte trembe syri. Ah, si na e leshoj frontin. Ja pat vu themelet. Nuk duroj deri ne fund. Merr shemull o Anton Lulgjuraj.

 58. E ka than diku ma lart dikush se Gjelozia prodhon smundje, ti besom se prej gjeloziet te madhe qe ke per Antonin ke fillua me u ranua en kete te dyte.
  Ti em thua mua se per me dasht me vlersua se dikush asht patriot dhe i sinqert dhe se eshte i gatshem me sakrifikua per Malsi, duhet me pa kalua gjysen e jetes en burg, ose duhet me pa ken ushar clirimtar, besom se ty duhet me t paj lidhun se shokt e tu ku jetoj une lidhun i pajm.

  • Analisti ty ta ….. .. .. …. se ty ne grazhd tjan rrit sigurisht

 59. Mire qe u perfunduan komentet. Tragjikomike. Sa hupim kohe ne gjera te kota. Apo nuk dime me shume. Sa shume e kritikuam keta djalosh te ri, qe eshte i gatshem te punoje per Malesi. Pak ka kunde mese te tilla qe do mundoheshin te eleminojme nje te vetin, sikurese nevet. Ndoshta kur nuk dim me shume, duhet te merremi edhe me presidentin e Korese. Largimi nga e verteta, nga problemet tona jetesore te perditeshme. Une dhe Hoti do e rregullojme Korene. Por ne Malesi, vetem emri na ka mbetur Hot. E edhe e besoj, tue me hanger ndonje hamburger, ose tue me votua kunder vehtes, dhe per DPS. E gjithekush e dine. nese nuk don vetevehten, nuk don te huajet

 60. AI kushrini tjetri qe po permet ti jadhdo chi po komenton me nofken Komuna e Malsis, chi i ka pas thane jovanit Ovan ai per zoti asht ken O…. vet me ta e me Mehmet Bardhin jan qesh malazezt, e kane kujtuj se tane shqiptart en Male te zi jane si ai Lek L e Mehmet Bardhi jane cirkusi i Parlamentit, ata jane qesh me ta,.
  Per zoti Antoni asht si Presidenti Klinton ai asht per Malsi asht per pajtim te Malsoreve Katolik e Musliman edhe pse na kane perca partit, i Vetmi politicar ci sa ardh en Dinosh. e du pasha zoti e respektoj edhe pa ja dha voten se laaa vec en deksha….

  • Thafte krahi oo7…shume po u pete en qafë njerëzve more gjuetar shtrigash

  • Jo besa Rrogathi, nuk jane tane malsort si Leka persa i perket cheshtjes kombetare, se t’shin ke ashtu, diqysh tjeter kite me ke Malesija sot. Sa pse ka qesh parlamenti anmiqsore me ta, ti mos u merakos, se me ty e mua nuk qeshin se sna kan pa ne parlament. Po thua cirkusi i parlamentit, po ti sdin se Leka i vetmi jau ka kuvet hakun para syve pa meu trem, chi n’at kohe s’asht ke lirija e fjales si sot. Natyrisht se ata skan me fole mire per ta, por dreqi va rritet neren, ata flasin mire vetem per ata chi punojne per ta e ne dam te malsorve. Ata jane malazezt chi “reaguen” tash vone ne Dinoshe.

 61. Antoni duket djal i mir dhe prej shpis tmir, gjithashtu. Shihet se lexon dhe i meson permendsh, por shkenca kerkon ma shum. Duhet me dit me i kuptua ato qe lexon dhe me i perdor ne mnyren e duhur sipas situates. Shihet se eshte naiv shum. Ka gabuar ne start dhe kur ja fillon gabim, pasojat jan aty, qe mund ti kushtojn karieren e tij.
  Ka ken nje nder themeluesit e FDI-s, dhe ka than se nuk do te transformohet ne subjekt politik, ne gara per vota. Por shum shpejt e shkeli fjalen.

 62. Ka than se do te punoj per ceshtjen kombtare/politike ne Malesi (pra si OJQ), dhe ka thirr ne bashkimin e subjektve shqiptare, por ne te njejten kohe i ka sulmuar aq rend, perqesh deri ne ata qe i ka thirr tradhetar. E kush do te pranoj thirrjen e tij ne kto rrethana? (te gjitha keto nuk i ka ba vetem ai, por ka ken pjes e saj me bashkpuntort e tij).
  Ka pranuar qe pas shpines te ket flamurin malazez (per tparen her ne nje tubim te organizuar nga shqiptart) kur kerkonte te drejtat tona, parasegjithash flamurit tone.
  Ne ket mnyr nuk kan protestuar shqiptaret askund ne ballkan, as ne Lugine te Presheves, as Kosove, Maqedoni, Greqi. Pati thane se ashtu i ka thene Albin Kurti, i cili ne Ulqin e demantoj. Ishte edhe kjo nje shuplake e forte.

 63. Brenda disa diteve bashkpuntorin e tij me te fert, Angjellin, ai me shoket tjere e ngriten ne shkallen me te lart dhe me te ulet. Ishte shembull e tash e quajn zhele.
  Pranoj per bashkthemelues e keshilltar njerez qe nuk kan respekt as ne rrethin e gusht familjar, njerez qe jan njekosisht ne subjektin e tij dhe ne parti malazeze/serbe.
  I manipulua nga disa patriot mergimtare te cilet per 1 min fitojn eufori deri ne qiell dhe pas 1 minuti jan krejtsisht diku tjeter, njerez qe ndoshta kan qellim te mire por nuk ka as bazen e njohuris me te cilat merren.

 64. Nga antaret e FDIs sot eshte i vetmi qe ka nje fakultet 3vjecar, te gjithe tjeret te arsimit te ulet.
  Kto jan disa gabime, qe nje njeri stabil, i matur, inteligjet nuk guxon ti bej.
  Besoj se Antoni eshte djal dhe student i mir, por kjo nuk mjafton. Ai mund ti lexoj 1000 libra, ti mesoj permendsh, por nese nuk din ti shfrytzoj ne jeten reale, kjo shkon kot.

 65. Shume mire e the Cemi se une jame dhe mbetem gjyetar shtrigash sepse ju sherbtoret e UDBes ini shtrigat e keti vendit qe po doni me ja dhane Malsis modhen e kuqe me helm mren dhe e keni helmua me ata banor qe pushteti juaj i pruni ne dhe te zi(Karabushko polje).
  Por ne bit me te mire te saj nuk do te dorzohemi do siellim princin Anton Lulgjuraj ne krye te saj icili do kujdeset per te edhe aio serisht do te jete Borebardh sikur ka qen.

 66. hahaha Analisti thot Princin hahaha
  Besa ti me shok ke me ba princ Antonin, Pajoviqin, Kavariqin, Stankoviqin. Te kush ma par don?
  Cilin e don ma shum pash zoten se shtir tan ata princa?

 67. F16 Antoni nuk e ka shkel fjalen sepse ai ka then se nuk do te jete parti politike FDIa dhe aio nuk eshte aio mbetet (OJQ) ka thane se do te punoj per cheshtjen kombetare ashtu ka vepruar edhe po vepron, e ka perdorur flamurin ne protest me sygjerim te kshilltareve te vet qe jane DR Shkencash nga Tir Prishtina SHBAte dhe nje nder ta eshte edhe Koco Danaj.
  Albin Kurti ka perkrah protesten asht si edhe Antoni protestat e vetvendosjes tek dheu i zi dhe ne Merdare, Albini nuk rrespekton simobolet e Shtetit te Kosoves e jo te Malit te zi.
  Ti Antaret e FDIse nuk i nifke aspak, Aty ka Histrian te dip, inxh elektroteknik, ka inxh te arhitekture, Gjuhtar,Jursit, Biolog, e tjer kshtu qe bodhni me keto shpifje se keni plas prej inatit.

 68. Pse sherbehesh me genjeshtra analisto? Pothuajse te gjithe ata qe po i cek jane vetem studenta te padiplomuar!! Edhe ata shumica studenta me korrespodenc ne shkoder (ia dime te gjithe nivelin studenteve te shkodres), dhe disa ne shkolla te nalta te kompjuterave (ksajte i thom ‘viseuzaludna’, e ti ata po na i ban inxh)! E more analisto, krejt ke plas, tana drut i ke xhgarkua, iher e ke pas angjellkun princ, e tash ja ka zan antoni, e at te parin e kini qit en grop septike.. E ti cka je, shreku apo!??

 69. Analisto, diku ma par tkam pas simpatik kajher, por qyshse tka plas inadi, e ke tret busollen… Paramenoje antonin me na e ba princ?? Po me cfar guximin e perul rinine malsore, kur thua se ska tjer si antonin..!!? Me ka 1 fakultet kem boll more burr… E sidomos jurista ehaaaaaaa.. Me tona! Po si menon iher ti me plancok me ia fitua votat antonit kur indirekt i perul rinine tue than se malsia ska tjer si antonin?!! Pash besen a thua e ka ba ata … tjeterka bela e jo Asajte ka na e kan fal jeten neve kto nanat tona!! Sigurisht per ata asht me yll en ball! Cka nuk lexon njeri ktu prej gjithfar analistash…

 70. Antoni do te jet ardhmerija e Malsise!
  Plasni injoranta plasni, plasni UDB-asha plasni, Antoni eshte patrioti dhe se shpejti nji nga intelektualet ma te medhenje te Malsise!
  E ju partite e ashtuquajtura Shqiptare, qe po perkrahni politikat antishqiptare,do tju madhkoi kombi do te ju denoi perendija, me germa te zeza do te ju shenohet emri!

 71. O zog kur ta lexova emnin e pash se je zog Antoni per moshe chi ka asht teper i aft eshte ma iaft se moshatart e veta edhe ai asht nje nder shkqet qe e kane inad ata e kjo en Malsi ndodhe shume shpesh ta ken inad shoket e vet shokun qe eshte ma iaft se ata, per ata thom se jem e zeza e vetvetit.
  Une nuk ja kam inad askuj as juvet qe sulmoni ketu e qe shumica menoj se jeni te ndershem por keni ra pre e manipulimeve te politikaneve tane, brum i prodhuar ne furrat e pushtetit dhe te sigurimit te ti qe e deshmuan me voten qe i dhane Boro vuciniqit kur ai u emnua shef UDBejet.
  Rinia asht teper e pa angazhuar dhe nuk banepo thuaj asgja per me i dal zote malsis, shumica e perdorin rinin si dekor per fushata elektorale ndersa Antoni e kyc ne org vendimmarrse.
  Rinia me ba me ken e vetdishime se…

 72. Rinia me ba me ken e vetdishime se chka po ndodhe aio bashkohet me Antonin qe eshte nje mendje e ndrituar dhe dore e hekur per ata qe duan Malsin ta kthejn ne nje plachk tregut per te realizuar interesat e veta.
  Rinia duhet ta kuptojn se ata qe bashkohen me Gjukanoviqin me politikanin qe shkatrroj shqiptaret ne male te zi duke i diskriminuar ne chdo aspket , nuk duan tu dalin zot shqiptareve, por me voten e tyne ti ruaj ata pozitat dhe postet e veta sich bani Mehmet Bardhi per 23 vjet, pa ba kurrgja, ne drejtim te permirsimit te cheshtjes shqiptare.
  Keni dy rruge ose me u bashkua me patriota e atdhetar ose me kta tjeret qe jane karierista e tradhtar.

 73. Jeta ci jane teper te mecim, e mendje te ndritura, e filozof, e shkencatar, e doktora, pani en Malesi se mundet me ardh Obama me i ble, sic blejn futbollista.
  Mos u bani qesharak e, se fjala mendje e ndritur eshte fjal e madhe, por kush se kupton ai e perdor. Rinia kurr skame shkua mas Antonit, se kur shoh se cfar mendjesh te ndritura si disa ktu e perkrahin, eshte marre edhe me e perkrah

 74. Ti 1912, pa na e thuaje nje fjali te ndritur dhe po fillojme te kemi konsiderata per ty, zotri kta qe thua Ti eshte nje vlersim paushal, i cili si rrjedhoje ka injorancen, e cila prodhone gjelozine, e te gjitha keto se bashku damtojne ceshtjen tone Kombetare!
  Ju rekomandoi qe te zgjidhni datentjeter psh. Ate date kur Knjazi i juaje kishte clirua Shqiperine!
  Fole si burrat, a e besone ate cka e thua, a por ndoshta shtergica ekonomike, e edhe ti si shumica tjeter, kjo propagande po te sjell ndonje lek!

  • Jekta paushal spo e kuptoj vec po ma merr menja se asht term rrugacash.
   Sa per ekonomi, fal zotit e punes time e tparve te mi kam me te ble ty me gjithe fdi.
   Na e thuaj nje fjal te ndritur thote, po sjam ktu me te majt leksione, se kur nuk ke shkua vet ne shkolle, nuk tkam faj une.
   Ama me kyt menyre qe e perdorni, me 6 emra, i njejti njeri, me te njejta gabime drejtshkrimore, mundohesh me mbrojt, nje njeri qe bate be ne A……n e u ban kumar, tash u caren, nijeri ci zdin me vlersua nijerzit por kapet me nijerzit ma te flliqun en Malesi, e i ka mentora, ai sasht i ndritur, por i terrisun hahah

 75. Mos e ndyje emrin F-16. Hajde me mua. Une i dua Ruset dhe Serbet. Ketu nuk te ndihmon edhe nese shkruan me 100 emra. EEEEE ke te ka ardhe puna

 76. Shoku 007, me fal se vonova me te pergjegj se isha ne Tiranë e intelegjenca jote meriton edhe 2 minuta, e me lan davan me ty se asht kot. Gjujtsit e shtrigave ne mesjet jane kene ata qe u jane shpife bukurosheve se janë shtriga, kur skan muj me i shti en dore, e ato si te pafajshme kan perfundua ne turnin e druve. Kam kujtuej se je vetem nije inatci i keq, por tash me ke bind se kenke edhe nije kokerr injorantit. Pra nuk ndrroj mendim se je nje gjuejs shtrigash i keq, po shyqyr qe ske çi ban kuj se je teper i dobet. Drua se edhe Antoni ka me kalua me ty si doktor angjeli. Rrnosh shoku 007.

 77. Si su vjen barre more shytana mu sha malsort kshtu dershe vetit prej inade e xhelozine e nuk dini as cka flitni as per se kini fillua me komentua vec se u kan ardh do urdhra e po i zbatoni. em vjen keq per jekyt rini tdegjenerueme ci zgjidhja e tyne asht me sha jari tjetrin e me godit burrni pas disa emnave tpsheht.Em falni se u merzita me fjal por nuk mujta pa ja u than disa personave ci tash kan mem sha por edhe ata vet e din se kam plotsisht tdrejt..

 78. E sa per deklaraten en fjale asht fantastike per ata ci duen me kuptua gjendjen e malsis. Ne nga larg na e shpjegon shum mir
  ci ta shohim at gjendje tmjerueshme ci e ka kaplua at vet
  Antonit i sygjeroj tvazhdoj e mos tmerzitet per 3 persona ci i terrnoj 10 emna ktu.
  Rroft bashkimi komtar.

 79. E sa per deklaraten en fjale asht fantastike per ata ci duen me kuptua gjendjen e malsis. Ne nga larg na e shpjegon shum mir ci ta shohim at gjendje tmjerueshme ci e ka kaplua at vet
  Antonit i sygjeroj tvazhdoj e mos tmerzitet per 3 persona ci i terrnoj 10 emna ktu.
  Rroft bashkimi komtar.

 80. Gjicka asht mire, vec e kini jat vaselin ci ma destruktiv nuk e ban ma nana e Malsorit, ma kisha ma qef tite ken en DPS se sdi cka, se e kite ckatrrua DPSin, edhe kta ci shajn ktu FDIn, nuk kan en cka me u kap vec FDIa shahet rreth kti destruktivit, dhe atij hajnit me titullin doktor shkencash en hajni ci cohet e vieth kumaren. Antoni asht djal i sinqert vec nuk i ka njoft kta harama.

 81. O Cemi nuk jam inatxhi sepse njerzve te mire dhe patrioteve sic eshte Antoni me shoke nuk jau kam inad aspak e ty po ta kam inad edhe em vjen mire qe po chalon dita dites ne karieren tende politike, kjo ka ndodhe qysh se te kane kap en flagranc.
  Edhe mbas tyrpit qe bane e mori vesh tane Malsia asht katastrofale qe ti merr ditarin ne dore, dhe shkon me i edukua fmin en Gjimnaz me keto fjale qe perdor ketu duke ju shpif nje djaloshit qe eshte e ardhmja e Malsis kete vetem njerzit si ti e bajn, por ske chka i bane jo kote e ke…

 82. Antoni duket djal i mir dhe prej shpis tmir, gjithashtu. Shihet se lexon dhe i meson permendsh, por shkenca kerkon ma shum. Duhet me dit me i kuptua ato qe lexon dhe me i perdor ne mnyren e duhur sipas situates. Shihet se eshte naiv shum. Ka gabuar ne start dhe kur ja fillon gabim, pasojat jan aty, qe mund ti kushtojn karieren e tij.
  Ka ken nje nder themeluesit e FDI-s, dhe ka than se nuk do te transformohet ne subjekt politik, ne gara per vota. Por shum shpejt e shkeli fjalen.

 83. Ka than se do te punoj per ceshtjen kombtare/politike ne Malesi (pra si OJQ), dhe ka thirr ne bashkimin e subjektve shqiptare, por ne te njejten kohe i ka sulmuar aq rend, perqesh deri ne ata qe i ka thirr tradhetar. E kush do te pranoj thirrjen e tij ne kto rrethana? (te gjitha keto nuk i ka ba vetem ai, por ka ken pjes e saj me bashkpuntort e tij).
  Ka pranuar qe pas shpines te ket flamurin malazez (per tparen her ne nje tubim te organizuar nga shqiptart) kur kerkonte te drejtat tona, parasegjithash flamurit tone.
  Ne ket mnyr nuk kan protestuar shqiptaret askund ne ballkan, as ne Lugine te Presheves, as Kosove, Maqedoni, Greqi. Pati thane se ashtu i ka thene Albin Kurti, i cili ne Ulqin e demantoj. Ishte edhe kjo nje shuplake e forte.

 84. Brenda disa diteve bashkpuntorin e tij me te afert, Angjellin, ai me shoket tjere e ngriten ne shkallen me te lart dhe me te ulet. Ishte shembull e tash e quajn zhele.
  Pranoj per bashkthemelues e keshilltar njerez qe nuk kan respekt as ne rrethin e gusht familjar, njerez qe jan njekosisht ne subjektin e tij dhe ne parti malazeze/serbe.
  I manipuluar nga disa patriot mergimtare te cilet per 1 min fitojn eufori deri ne qiell dhe pas 1 minuti jan krejtsisht diku tjeter, njerez qe ndoshta kan qellim te mire por nuk kan as bazen e njohuris me te cilat merren.

 85. Nga antaret e FDIs sot eshte i vetmi qe ka nje fakultet 3vjecar, te gjithe tjeret te arsimit te ulet.
  Kto jan disa gabime, qe nje njeri stabil, i matur, inteligjet nuk guxon ti bej.
  Besoj se Antoni eshte djal dhe student i mir, por kjo nuk mjafton. Ai mund ti lexoj 1000 libra, ti mesoj permendsh, por nese nuk din ti shfrytzoj ne jeten reale, kjo shkon kot.

 86. Antono duhet te i ndigjoj keshillat:
  1. Mos bubat-meso permenc
  2. Ke gabuae e ke hupe karieren
  3. Zhduke flamurin malazez nga trojet shqipetare
  4. Na lejo te organizojme demonstrata
  5. Shendrroje sistemin europian dhe fakulteti i drejtesise e mos te zgjasi tri vjete
  6. Mos e kritiko Gjukanovicin se partite shqipetare ka aleance me te
  7. Ndaloje V…. C…, mos te jete kunder Gjukanovic dhe aleateve te tij-partite shqipetare

  Nese nuk ndegjon do postojme te njejtin koment 10 here!!!

 87. F16 I paske persrit edhe njeher keto shpifjet tua njejt si me lart, e une tu pergj nalt se Antoni ti duket se je sherbtor i sigurimit, qe ke marre urdher edhe njeher ti persrisesh sulmet tua ndaj Antonit , por dije o F16 se Antoni eshte si orteg Boret qe ka marre turre dhe do ta keni shume te veshtir ta ndaloni, sepse ai gzon rrespekt nga figurat me te ndritura te Kombit tone FDIa eshte sote nje org qe ka mrenda vetes pos studentave 6 intelektual qe jane kuadra te nevojshem per Komunen e Malsis, ne te jane djemt me te mire te kti trodhi arbror.
  Ata neser do ta ullheqin Malsin sepse duhet ta ullheqin shqiptaret e jo DPSja e tradhtaret.

 88. Anton je i pari qe ne tubim shqiptar promovove flamurin serbo-malazez. Kete nuk e bani as UDSH.
  Anton lejove te behesh vegel e njerzve pa pik respektit. Lejove qe tkesh bashkthemelues njerz qe jan tash ma shum se 20 vjet ne parti serbo-malazeze e vazhdojn edhe sot me ty ne njaren ane, dhe me shkije ne tjetren.
  Anton lejon tkesh kshilltar qe njekosisht jan tu’t dhe te Pajoviqave e Kavariqave.
  Anton punsove qe votat me ti ruajt shkjau e jo malsori i cili kishte nevoj per ate rrog te mir. E ne tjetren an po qani se rinia ska pun e ju e keni shansin dhe at ja jepni shkjaut.
  E shum e shum tjera gabime

 89. Me duket se ketu disa po perdorin emrin e Antonit per te “zgjellur” konfliktet e veta personale. Antoni eshte djale i mire, por, sikurese kam theksua edhe me pare, vetun nuk mund te arrijne asnje sende. Antoni me shoke mund te bejne shume.

Comments are closed.