Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe – Konkurs për bursa studentore 2014/2015

malesia_e_madhe_logo01Konkurs

Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe shpallë konkurs për Bursa Studentore për vitin akademik 2014/15

Kriteret të cilat duhet ti plotësojnë kandidatët janë:

· -TË JETË STUDENT I RREGULLT,
· – TË JETË I RREGJISTRUAR PËR HERË TË PARË NË ATË VIT SHKOLLORË,
· – TË JETË BANORË I MALËSISË
· -KANDIDATËT DUHET TË KENË MBIEMER QË I IDENTIFIKON SI SHQIPTARË

Përparësi do të kenë:
· -STUDENTET QË STUDIOJNË NË UNIVESITETET PUBLIKE DHE PRIVATE SHQIPTARE,
· – STUDENTET ME TË ADHURA TË ULËTA FAMILJARE,
· – STUDENTET ME NOTË TË MIRË MESATARE,
· – STUDENTET E DREJTIMEVE DEFICITARE,
· – STUDENTET TË CILËT NUK KANË PËRFITUARE BURSE NGA FONDI HUMANITAR MALËSIA NGA NEW YORK.

Dokumentet e nevojshme për konkurim:
· – KOPJE TË INDEXIT (DY FAQET E PARA ME FOTOGRAFI SI DHE FAQET KU SHIFEN PROVIMET E DHENADHE SEMESTRAT E RREGJISTRUAR).
· – VERRTETIM PËR TË ARDHURAT E REALIZUARA TË ANTARVE TË PUNËSUAR TË FAMILJES (PËR ANTARËT E PENSIONUAR FLETPAGES E PENSIONI, PËR ATA QË MARRIN NDIHMË SOCIALE CEKUN E NDIHMES SOCIALE,PËR ATA QE NUK PUNOJNË VERRTETIM NGA ENTI PËR PUNËSIM SE NUK JANE NE MARRDHENJE PUNE).
· – KOPJE E LETERNJOFTIMIT APO PASAPORTES,
· – EMRII BABAIT DHE GJYSHIT TUAJ QË NE TË JU IDENTIFIKOJMË MË LEHTË.
· -DOKUMENTAT DUHET TI DERGONI ME POSTË NË ADRESEN TONË DERI ME DATEN 02/28/2015
· – DOKUMENTAT E PA KOMPLETUARA NUK DO TË MERREN NË SHQYRTIM.
· – KANDIDATET TË CILËT KANË KONKURUAR TEK FONDI HUMANITAR “MALËSIA” NË NY DHE KANË DOKUMENTACIONIN E PLOTË PORE NUK KANË PERFITUAR BURSEN, MUNDEN VETEM TË NA BËJNË NJË KERRKESE NË ADRESEN TONË ELEKTRONIKE: INFO@MALESIAEMADHE.ORG

PËR SHOQATËN MALËSIA E MADHE; KOMISIONI PËR NDARJEN BURSAVE
DETROIT MI. 01/09/2015

49920 VAN DYKE AVE.SHELBY TWP., Mi 48317 USA.