Kushtet e ASh-së për koalicion me DPS

Për pjesëmarrjen e Alternativës Shqiptare në formimin e pushtetit lokal në Tuz, përveç zgjidhjeve kadrovike, ata do të kushtëzojnë DPS-në edhe me disa kushte tjera, ndërsa më e rëndësishmja është përcaktimi i territorit të Komunës së Tuzit jo më vonë se deri më 29 mars, shkruan gazeta Dan.

Kjo nënkupton përkufizimin me Podgoricën, gjegjësisht të përfshihen kufijtë natyrorë të Malësisë pa përjashtim, ku të gjitha vendbanimet shqiptare të përfshihen në territorin e Tuzit.

Në platformën e miratuar nga Këshilli koordinues i ASh-së, në të cilën gazeta Dan kishte qasje, kërkohet edhe ndarja e pronës me Podgoricën, e të gjitha institucioneve dhe ndërmarrjeve në të cilat Podgorica ka pronësi.

Në dokument gjithashtu kërkohet vendosja e plotë e gjuhës shqipe në përputhje me statutin e Komunës së Tuzit pa përjashtime, si dhe krijimi i të gjitha institucioneve të parapara me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale.

Për formimin e koalicionit me DPS-në, ASh-ja gjithashtu kërkon asfaltimin e rrugës së Trieshit, rrethrrotullimi te kisha në Tuz, asfaltimi i rrugës Tuz-Hot, rruga Tuz-Podgoricë, salla sportive dhe disa projekte tjera.

Ata gjithashtu kërkojnë shënimin institucional të festave kombëtare shqiptare, siç janë 28 nëntori dhe 6 prilli si dhe krijimi i parakushteve ligjore për vendosjen e bustit të Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Tuz.

Përmes kësaj platformë, ASh-ja gjithashtu kërkon vendin e kryetarit të Kuvendit dhe nënkryetarin e Komunës ose kryetarin e Komunës dhe sekretarin e Kuvendit. Ata gjithashtu kërkojnë sekretar nga katër sekretariatet të cilat do të formohen, tre ndihmës-sekretarë, drejtorin në një nga tri ndërmarrjet publike që do të formohen nga Komuna dhe ndihmës-drejtorin në dy ndërmarrje. /MALESIA.ORG/