Fondacioni Plavë-Guci dhuron 55 bursa për studentet e Plavë Gucisë

Fondacioni Plavë Guci me seli në New York po vazhdon traditën dhe misionin e vet në shërbim të komunitetit dhe diasporës, e me fokus dhe prioritet të veçantë në shërbim të vendlindjes.

Shoqata e jonë këtyre ditëve bëri edhe një veprim tjetër në shërbim të vendlindjes dhe rinis tonë në Plavë Guci.

Fal mirëbesimit të ndërtuar mes nesh ndërvite, por edhe duke vazhduar traditën e Fondacionit Plave Guci, ne ndamë bursa për studentet tanë që studiojnë në fakultet e rajonit.

Të premten me 8 Qershor 2018 në ambientet e Fakultetit të Filologjisë ne Prishtinë, përfaqësuesi i Fondacionit Plave Guci dhe njëherit dhe anëtarë kryesisë zt Shkumbim, Hasangjekaj bëri ndarjen e 55 bursave në shumë të $250.00 për çdo student përfitues.

Shuma totale e mjeteve të dhuruara nga Fondacioni Plave Guci ishte $13,750.00 mjete këto të tubuara përmes fushatës gjegjësisht aksionit të hapur ishte $8,330.00 ndërkaq $5,420.00 u dhuruan nga buxheti bazë i Fondacionit Plavë Guci.

Mjete tuaja të dhuruara të nderuar bashkëvendës janë mjete dhe investim i çmuar dhe me vlerë, ky investim në shkollimin e rinis tonë sado modest që ju duket tani është investim në ardhmëri, në rinin tonë që lind, rritet dhe jeton në vendlindje.

Fondacioni Plavë Guci edhe njëherë falënderon donatorët që dhuruan për aksionin për Studentet, dhe njëkohësisht shpreh konsideratat më të larta për besimin dhe përkrahjen tuaj të vazhdueshme.

Duke ditur se puna dhe angazhimi i ynë është   vullnetarë dhe bazohet ne donacionet e diasporës ne jemi te lumtur që sadopak ishim në gjendje të ju gjendemi pran rinis tonë në vendlindje me shpresën dhe dëshirën tonë te madhe që të jemi në gjendje të kontribuojmë sa më shumë për te mirën e vendnisjes tonë të çmuar Plavë Gucinë si tërsi.

Fondacioni Plave Guci
New York 11 Qershor 2018