Komuna e Tuzit, bëri mbjellën e pemëve në Omerbozhaj, Tojeq dhe Milesh

Me rastin e shënimit të 28 vjetorit të miratimit të Deklaratës për shpalljen e Malit të Zi shtet ekologjik, sekretariati gjeneral i Qeverisë së Malit të Zi dhe Bashkësia e komunave në Mal të Zi, organizuan aksionin e ashtuquajtur “Le të gjelbërojë mali!”, ku këtij aksioni ju bashkangjit edhe komuna e Tuzit, e cila bëri mbjellën e disa pemëve në fshatin Omerbozhaj, Tojeq dhe në Milesh.
Qëllimi i këtij aksioni, është rritja e vetëdijes tek qytetarët që së bashku të kontribuojmë në ruajtjën e “mushkërinjëve të planetit”.