Me datën 8 mars në Tuz – Edicionin i Parë i Forumit të Gruas Shqiptare në Rajon !

Komuna e Tuzit do të mirëpresë “Unionin e Bashkive Shqiptare në Rajon” në datën 8 mars 2020, me Edicionin e Parë të Forumit të Gruas Shqiptare në Rajon” dhe një sërë aktivitete kulturore në formate të ndryshme me vlera të spikatura të Trashgimisë Kulturore Shqiptare dhe krijimtarisë bashkohore.

Malesia.Org