Bashkvëndasit nga Kalifornia dhurojnë për SHPK “Komunale”-Tuz, 27 mijë dollarë

Bashkvëndasit nga Kalifornia dhurojnë për SHPK “Komunale”-Tuz, 27 mijë dollarë amerikanë.

Sipas shkresës përcjellëse që i kanë bërë donatorët do të përdoren për të siguruar një kamionet për bartjen e mbeturinave, siç shkruajnë në letër, ata kanë vërejtë nevojen e bashkëvendasve, por edhe kanë vlerësuar punën që SHPK, po bën për mirmbajtjen e pastërtisë.

Letër falenderimi, donatorëve u kanë drejtuar kryetari i komunës Nik Gjeloshaj dhe drejtori i SHPK “Komunale”, Nikollë Camaj.

Malesia.Org