OKKT, fiton vendin e parë në gara për ndihmën e parë

Me datë 03.06.2023 u mbajtën për të 48 herë garat Shtetërore për ekipet e organizatave komunale të Kryqit të Kuq në Mal të Zi, mbas pauzes tre vjeçare për arsye të pandemisë COVID-19.

Përfaqësuesit e vet i kishin
Organizatat komunale Kryqi i kuq Tivar,
Cetinje,Budva,Danilovgrad,Herceg Novi,Kolashin,Kotorr,Nikshiq,Plavë,Tivat,Tuzi @komuna_e_tuzit_opstina_tuzi
si dhe musafirët nga Subotica.

Rezultatet më të mira kanë arritur ekipet e ndihmës së parë:

Në kategorinë e fillestarëve:
Vendin e parë:ekipi i ndihmës së parë SHF ,,29 nëntori Dinoshë”
Vendin e dytë:ekipi i ndihmës së parë SHF ,,Anto Gjedoviq” Bar-Tivar
Vendin e tretë:OKKK Danillovgrad

Në kategorinë e të rinjëve:
Vendin e parë:ekipi i ndihmës së parë SHMP,,25 maji”Tuz
Vendin e dytë:ekipi i ndihmës së parë OKKK Bar-Tivar
Vendin e tretë:ekipi i ndihmës së parë OKKK Tivat.

Furra Tahiri