Ilir Camaj emërohet drejtor i SHPK Ujësjellësi-Tuz

Sot këshilli drejtues i SHPK Ujësjellësi-Tuz, emëroi për drejtor, Ilir Camaj.

Camaj, u lind më 04.09.1992, në Podgoricë.

Camaj përfundoi studimet në Podgoricë, Dega e Informatikës, në fakultetin e Elektronikës.
Deri me tani ishte i punësuar në komunën e Tuzit, si këshilltar i IT-së.
Përndryshe Camaj, është akivist i LDSH-së.
Malesia.org