Camaj: Kam siguruar përkrahjen për amandamentin, që do të thotë më shumë pare për Tuzin

Deputeti i Forumit Shqiptar, nga radhët e LDSH-së, Nikollë Camaj, dorëzoi amandamentin për finansimin e vetëqeverisjeve lokale, me të cilat komuna e Tuzit dhe e Zetës do të trajtohen si komunat e rajonit verior.

Lidhur me këtë deputeti Camaj dhe deputeti i DNP-së, Millan Knezheviq, kanë dorëzuar një amendament të përbashkët në Ligjin për financimin e vetëqeverisjes lokale, i cili vendos komunat e reja, të Tuzit dhe të Zetës, në rajonin verior, sipas të drejtave dhe detyrimeve të tyre.

Qeveria propozoi ndryshimet në Ligjin për Financimin e Vetëqeverisjes Lokale, me të cilat u ulën të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat, për komunat e rajonit qendrore dhe bregdetare, nga 50 në 40 përqind dhe kjo diferencë e parashikuar në dhjetë milionë eura, do të kalonte komunave të pazhvilluara në rajonin verior përmes buxhetit të shtetit.

Camaj dhe Knezheviq propozojnë që Tuzi dhe Zeta të përjashtohen nga rajoni qendror, pra të mos ulet përqindja e tatimit mbi të ardhurat që ndajnë me shtetin, por të përfshihen në ndarjen e tyre, së bashku me komunat e veriut. Kjo do të thotë që edhe ato të marrin para, nga ato që u merren bashkive nga bregdeti dhe rajoni qendror.

Camaj, në komisionin parlamentar për ekonomi tha se Tuzi dhe Zeta ende nuk e kanë ndarë pronën nga Podgorica, dhe se ato kanë të ardhura të pamjaftueshme, prandaj duhet të mbështeten dhe të mos merret nga të ardhurat e tyre.

Ai po ashtu theksoi se Tuzi ka mbetur pa rreth gjysmë milioni të hyra për shkak të uljes së tatimit për pronën në sektorin e bujqësisë, sepse “Plantacionet” tani do t’i paguajë shumë më pak tatim komunës së Tuzit.

Lidhur me këtë, në një prononcim për portalin Malësia.org, deputeti Camaj tha se ka siguruar përkrahjen e mjaftueshme për këtë amandament që do të thotë më shumë pare për Tuzin.
Malesia.org