Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe – Michigan shpallë konkurs për Bursa Studentore për vitin akademik 2023/ 2024

Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe – Michigan shpallë konkurs për Bursa Studentore për vitin akademik 2023/ 2024.

Kriteret që duhet ti plotësojnë kandidatët janë:
• TË JETË STUDENT I RREGULLT
• TË JETË I RREGJISTRUAR PËR HERË TË PARË NË ATË VIT SHKOLLORË
• KANDIDATËT DUHET TË KENË MBIEMËR QË I IDENTIFIKON SI SHQIPTARË

Përparësi do të kenë:
• STUDENTËT QË STUDJOJNË NË UNIVESITETET SHQIPTARE
• STUDENTËT ME TË ADHURA TË ULËTA FAMILJARE
• STUDENTËT ME NOTË MESATARE TË MIRË

Dokumentet e nevojshme për konkurim:
* KOPJE TË INDEKSIT (DY FAQET E PARA ME FOTOGRAFI, FAQET ME PROVIMET E DHËNA, DHE SEMESTRAT E RREGJISTRUAR),
* TË ARDHURAT E ANËTARVE TË FAMILJES
* VËRTETIM PËR TË ARDHURAT E ANËTARVE TË PUNËSUAR
*PËR ANTARËT E PENSIONUAR FLETPAGES E PENSIONIT
* PËR ATA QË MARRIN NDIHMË SOCIALE VËRTETIMIN E NDIHMËS SOCIALE
* PËR ATA QE NUK PUNOJNË VËRTETIM NGA ENTI PËR PUNËSIM SE NUK JANË NË MARRËDHËNJE PUNE
* KOPJE E LETËRNJOFTIMIT APO PASHAPORTËS
* EMRI I BABAIT DHE GJYSHIT QË NE TË JU IDENTIFIKOJMË MË MIRË

***DOKUMENTAT E PA KOMPLETUARA NUK DO TË MERREN NË KONSIDERIM***

Dokumentat e kompletuara ti dorzohen z. Mark Pashko Lucgjonaj në zyrën e Diasporës në Komunën e Tuzit.

Afati për dorëzimin e dokumentacionit është deri me 16 Shkurt, 2024.
Për ndoni pyetje apo sqarim të mundshëm mund të na kontaktoni në emailin tone: malesiaemadheassociation@gmail.com, ose përmes Viber apo messengerit;

Nrek Gjolaj 248-310-7442
Lukë Juncaj 248-808-0008
Pashko Gjokaj 586-530-0373

PËR SHOQATËN MALËSIA E MADHE – KOMISIONI PËR NDARJEN E BURSAVE
Michigan 26 Janar, 2024