Bashkëjetesa politike e shqiptarëve me malazezët – vasalitet i pakuptimtë

Nga Hajrullah Hajdari

Fuqia politike e faktorit vendimmarrës Mal Zi kohën e pluralizmit politik, deri vitin 2020, është varur nga shkalla e bashkëpunimit Partisë Demokratike Socialiste (DPS-i) me partitë politike simotra saj dhe partive politike pakicavekombëtare, pra edhe partive politike shqiptare. Këtu duhettheksuar se bashkëpunimi i partive politike shqiptare përpjesëmarrje qeveri e aq pak për bashkërenditjen e problemëve dhe kërkesave kyçe qenies shqiptare nuk ka qenë nivelin e duhur, nga njëherë edhe kundërshtim me vullnetin e votuasve tyre. Mungesa e një platforme politikekombëtare është sigurisht një mangësi e theksuar e faktoritshqiptar Mal Zi. Këshilli Kombëtar Shqiptar për shumëse 15 vjet ekzistencë nuk arriti t’u sjellë shqiptarëve njëdokument gjithpërfshirës për qenien shqiptare këtu Mal Zi, pozitën e tyre politko-juridike, kulturore, arsimore dhesociale.Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve Mal Zi nuk arritidot vëndoset mbi interesat vetiake partive politike e rrjedhimisht individeve caktuar partive përkatëse. Mungesa e këtij dokumenti dhe dominimi i atyre partiake, shpeshëherë për përdorim ditor, pa bashkëveprim e bashkërënditje për qëllimet dhe kërkesat thelbësore shqiptarëve, padyshim ka ndikuar që përfaqësimit institucional ishqiptarëve limitohet kornizat e një vasaliteti vërtetë pakuptimtë.

Shqiptarët qeveri, jo për hir bashkëjetesës politike

Nëse pjesëmarrja e partive politike shqiptare qeveri mendohetsi nevojë e bashkëjetesës politike shqiptarëve me malazezët, siparakusht për përmirësimin e pozitës shqiptarëve gjithasferat e jetës, atëherë mund thuhet se DPS-i dhe lideri Millo Gjukanoviq ia kanë arritur qëllimit, ndërsa partitë shqiptare jo! Pozita politke dhe juridike e shqiptarëve Jugosllavi ka qenë e ndikuar nga politika dhe si rrjedhojë drejtat dhe liritë qytetaredhe kolektive janë shkelur pamëshirshëm vazhdimisht. Edhe psesipas Preambulës Kushtetutës Malit Zi vitit 2007, shqiptarët janë qytetarë lirë e barabartë me përfaqësuesittjrë popujve dhe pakicave kombëtare jetojnë Mal Zi, disa aspekte jetës kulturore-ekonomike pozita e tyrepolitico-juridike shënoi degradim.Ulqini dhe viset tjera shqiptareedhe sot e kësaj dite janë vendet pak ekonomikisht zhvilluara. gjitha qytetet, edhe vogla se Ulqini, e kishinshtëpinë e kulturës, Ulqini deri vitin 2005 nuk e kishte. Pothuajse gjitha qytetet Mal Zi kanë pallatet sportive dhe stadiumin e qytetit, Ulqini jo! Nuk ka qytet bregdetar Mal Zi nuk e ka marinën e vet, nderësa për Ulqinin kjoështë një ëndër deri tash e paarritur. Mësimi disa fshatratshqiptare vazhdon edhe sot e kësaj dite zhvillohet gjuhënjoamtare, ndërsa plan-programet mësimore pa mëdyshje mund thuhet se janë nën nivelin e periudhës komuniste. Nëkomunizëm flamuri kombëtar shqiptar valonte edhe ndërtesate organeve shtetëroregjyqësi, polici etj, sot varët nga dëshira e udhëheqësit organit, pra nuk apo vështirë zbatohet. E drejtakushtetuese për administratën dygjuhësore dhe rrjedhimisht e drejta e marrjes pytje, shqyrtimi seancat gjyqësore apo administrative si dhe dhënia e vendimeve gjuhën shqipe nukaplikohet.  Nga sa cekëm lart është e qartë se shteti i Malit Zi ndoqi ndaj shqiptarëve po atë politikë restrictive, repressive dhe diskriminuese si komunizëm, pra nuk tregoi kurrfarëgatishmërie për korigjimin e padrejtësive kaluara, me fjalë tjera komunizëm shqiptarët ishin popull i shtypur ndërsa demokraci u shndërruan popull dorës dytë.

Shqiptarët pjesë e qeverisë, por jo sa për sy e faqe

Ndryshimet politike pas zgjedhjeve parlamentare gusht vitit 2020, nuk sollën asgjë mirë për shqiptarët. Duke përcjellur aktivitetet politike fituesëve zgjedhjeve përmendura dhe retorikën shoveniste udhëheqësve politik, shqiptarët as mund pritnin diçka pozitive përmirësimin e pozitës tyre juridike. Partitë politike shqiptare duhet jenëpjesë e qeverisë, por jo sa për sy e faqe. E vetmja e mirë e pjesëmarrjes qeveri, sëpaku deri sot, është se kemi pasurnjë kryeministër e disa ministra shqiptarë dhe është rritur numri i punësuarve shqiptarë organet shtetërore. Përndryshe s’kandryshuar asgjë. gjitha ato cekëm lart, barazia e qytetarëve shqiptarë para organëve gjyqësore, administrative, përdorimi i flamurit kombëtar organet shtetërore vendet e banuara me shumicë shqiptare, zhvillimi i ngecur ekonomik dhemungesat e përmendura infrastrukturës komunale vazhdon mbetën ëndërr për shqiptarët edhe pse pjesëmarrja e ekonomisë trojet e banuara me shqiptar krijimin e ardhuravebuxhetore është e konsiderueshme.

Partitë politike shqiptare pa asnjë analizë profesionalefinanciare

Sa është masa e kontributeve, tatimeve e taksave tjera kanëpaguar shqiptarët gjithë këtyre viteve? Deri me sot nuk kemindonjë analizë profesioane?! Sa nga këto pagesa e kontributejanë kthyer si investime vendet e banuara me shqiptarë, po ashtu nuk kemi ndonjë analizë profesionale?! Sikurse shteti tregonte interesin vogël për trajtimin e barabartë shqiptarëve ( aspektin kulturor, arsimor, kombëtar e sidomosekonomik), me tjerët Mal Zi, paku masën e kontributit tyre krijimin e ardhurave buxhetore, Ulqinidhe vendet tjera shqiptare, asnjë mënyrë sot nuk do ishinvende pak zhvilluara! Analizat financiarem me profesionalizëm e përkushtim veçantë  duhet kthehen argumente atyre përfaqësojnë shqiptarët parlament e qeveri, e cilët me vendosmëri duhet t’i  drejtojnë kërkesatdrejt atyre organëve vendosin për zhvillimin ekonomik vendit. Përndryshe, nëse argumentet e dala nga analizatfinanciare nuk shkojnë vendin e duhur, e humbin efektin dheqëllimin, nderësa nëse shkojnë veshin e shurdhër, si deri me tani, përfaqësuesit shqiptarë duhet luajnë me letrën e presionit vazhdueshëm duke përdorur gjitha mjetet demokratike deri braktisjen e gjitha pozitave udhëheqëse. Këmbëngulja e secilit dhe gjithëve bashku duhet jetë detyrë dhe obligimi çdo përfaqësuesi shqiptar. Pjesëmarrja qeveri për efekt politikës nuk duhet jetë qëllim parësor ose i vetëm iministrave, zëvëndësministrave apo deputetëve shqiptarë.

Qeveria aktuale po ndihmonë Kishën Ortodokse Serbe shlyej gjurmët e kulturës shqiptare

Tanimë e kemi ditur se shumë çka aspektin zhvillimormvaret nga vetë shqiptarët, sepse tjerët kanë menduar e po mendojnë, pozitë apo opozitë, njësoj si komunizëm. Nuk duhet lejojmë shqiptarët jenë vetëm numër, madje edhe pak. gjitha strukturat politike, OJQ- e kush do tjetër drejtim realizimit dhe fuqizimit kërkesave tona kombëtaredhe ekonomike duhet jenë unike dhe përkrahen nga gjithë. ndarë e shkapërderdhur nuk kemi shans.

Qeveria aktuale, cilën bëjnë pjesë edhe shqiptarët, nuk ka dhënë ndonjë shenjë se ndaj shqiptarëve do sillet ndryshe. Vazhdon zaptimi i ujdhesave liqenin e Shkodrës, kisha Rumi vazhdon muroset e përforcohet gjithnjë e tepër. Organet shtetërore sitaret e tyre vazhdojnë t’i ruajnë vendimetpër shëmbjen e tyre dhe kthimit gjendjen e mëparshme.Paraca ditësh oponentë Kishës Ortodokse Serbe Muriq disaherë tentuan   debllokojnë molin e këtij fshati vetëm për transportuar matrial ndërtimor për devastimin e goricave dheobjekteve sakrale ndërtuara pa leje ndërtimi, e cilët me veprimin e tyre joprofessional po i shlyejnë gjurmët e kulturësshqiptare. Pushteti është i njoftuar por nuk reagon ashti si nukmerr asnjë hap për ekzekutimin e vendimeve veta kanë bëjnë me prishjen e tyre. A ka apsurditet madh se shteti heshtë ndaj vendimeve veta e lejojë paligjshmërinë, nganjëra anë ndërsa nga ana tjetër bëjnë hallakamë për forcimin e shtetit ligjor dhe rrugës tyre drejt anëtarësimit BashkiminEvropian. Probleme tilla ka kudo viset shqiptare si Shas apo Martinaj Gucisë.  Zgjohuni shqiptarë, sepse BE do kemi vetëm atë kemi çuar atje!

Me angazhimin e gjithë shqiptarëve, veçanti strukturavepolitike, nuk duhet lejojmë ne shqiptarët për këtë qeveridhe popullin sllavë Malit Zi jemë vetëm numër dheshqiptim i interesave bllokut proserb qeverinë aktuale dheKishën Ortodokse Serbe. Tentativat për të na bërë vetëm numëre tregon edhe hulumtimi i CEDEM-it realizuar ditë parë, sipas cilit Koalicioni për Ardhmën e Malit Zi (FrontiDemokratik) shënon rritje për 2,3%.  Ndërkaq, paku shënimet e publikuara, nuk ka shënime për mbeshtetjen e partivepolitike shqiptare dhe as liderët e tyre, mbase nuk u interesonfare! Pa qëllim apo painteresuar?! Sidoqoftë, është njëparavesh i mirë me domëthënie serioze, ndaj duhet reflektojmë, Është vetëm interesin e politikës proserbe Mal Zi shqiptarët most ë ngrisin zërin, mbase, mendojnëata, kënaqën me ndonjë post ministror!

Çështja e shqiptarëve Mal Zi duhet zgjidhur me kushtetutë

Duke analizuar historinë politike pas viteve nëntdhjeta, jo vetëm Mal Zi, mendoi se është koha e duhur përriorganizimin e faktorit politik shqiptar Malin e Zi dhe e krijimit një fronti përbashkët veprues. Shqiptarët dhemalazezët shumë se tri dekada pluralizëm duhet kenë kaluar fazën e përshtatjes ndaj njëri-tjetrit. Tani duhenveprime konkrete. Shqiptarët mbase kanë pritur mjaft. Ministriapër popujt pakicë nuk ka dhënë rrezultatet e duhura, ndajshqiptarët tani duhet ta bëjnë ditur se çështja shqiptare Mal Zi duhet zgjidhur me Kushtetutën e vendit. Përndryshe do presim edhe shumë sepse padrejtësitë ndaj shqiptarëve nuk janëpadrejtësi rastit. Ata janë përpunuar si proiekte dhe janëshndëruar projekte shtetërore. Prandaj një platformë politikekombëtare e shqiptarëve Mal Zi është shumë se e nevojshme,

Duke marrë për bazë gjendjen e tanishme ekonomike popullsisë jetojnë trojet shqiptare kundrejtë mundësivezhvillimore dhe kontributit dhënë krijimin e ardhuravebuxhetore shtetit cilin jetojmë, është se e qartë se vazhdimi i bashkëjetësës politike shqiptarëve me mlazezët(nënkupto: partitë politike) nuk është interes popullsisëshqiptare Malin e Zi, përkundrazi dëmton aspiratat e tyre përnjë zhvillim shpejtë ekonomik, arsimor e kulturor.

Për shkallën e zhvillimit ekonomik Malit Zi dhemarrëdhënieve shoqërore përgjithësi vazhdimi i bashkëjetësëspolitike partive politike shqiptare dhe atyre malazezez, nivel dhe dinamikë si gjer tani, vërtet është e pakumtimtë.(Burii: Koha Javore)