Malesia.Org është Portal Informativ në gjuhën shqipe i themeluar më 14 shtator të vitit 2000 në Tuz të Malësisë.

Misioni i Malesia.Org është informimi mbi çështjet e përditshme nga Malësia por edhe trevave tjera shqiptare në Mal të Zi përfshirë politikën, çështjet sociale, shoqërore, kulturore dhe aktivitete në sfera të ndryshme. Gjithashtu mbulojmë lajmet më të rëndësishme nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe diaspora. Të gjitha këto me synim të informimit të paanshëm, të saktë dhe shpejtë.

Portali Malesia.Org është i pavarur nga struktura politike dhe shtetërore e Malit të Zi apo ndonjë shteti tjetër.
Malesia.Org është portal jo-profitabil dhe mirëmbahet e financohet nga vet stafi dhe ndihmat e donatorëve.

Malesia.org është portali i parë shqiptar në Tuz-Malësi, njëkohësisht edhe në Mal të Zi, dhe  pas një punë disa vjeçare gjendet në mesin e portaleve më të vizituar në trojet shqiptare. 


Stafi:

Kryeredaktor/Themelues
Robert Gj. Ivezaj 
e-mail: ivezajr@malesia.org

Administrator/Webmaster
Gjon Gjelaj
e-mail: gjelajgj@malesia.org

Gazetar-Publikime
Albert Camaj
e-mail: camaja@malesia.org

Administrator :
Pjeter Gjonaj
e-mail: gjonajp@malesia.org


Vëni re:

Opinionet, vështrimet dhe shkrimet nga individ, gazetarë, subjekte apo medie tjera të cilat publikohen në portal nuk shprehin pikëpamjet e Malesia.Org, por të vet autorit.

*

Legale

Drejta e autorit
Ndalohet publikimi, emetimi dhe ridistribuimi i materialit (shkrime, foto, video) nga faqet tona në çfarëdo forme, pa lejen paraprake nga Malesia.Org, përndryshe do të konsiderohet si shkelje ligjore. Ne respektojmë të drejtën e autorit dhe për çdo material të huazuar japim kredinë e duhur autorit.

Të dhënat e përdoruesve
Ne nuk mbledhim as shpërndajmë kurrfarë të dhënash të përdoruesve të ueb-faqes tonë. IP e çdo vizituesi regjistrohet automatikisht në serverin tonë dhe ajo përdoret ekskluzivisht për funksionimin dhe sigurinë e faqes sonë. Në asnjë mënyrë IP-të nuk ndahen me palën e tretë, përveç nëse kërkohet nga institucione ligjore.