Shoqata “Malësia e Madhe” përgëzon zyrtarët e ri të sapo zgjedhur të Levizjës “Atdheu na Bashkon”

Albanian-American Association “Malësia e Madhe”
Shoqata Shqiptaro-Amerikane “Malësia e Madhe”

DETROIT, MICHIGAN USA, 13 qershor, 2009 – Shoqata Shqiptaro-Amerikane “Malësia e Madhe” përgëzon zyrtarët e ri të sapo zgjedhur të Lëvizjes “Atdheu na Bashkon” dhe i inkurajon të vazhdojnë përpjekjet e tyre të palodhura për t’i siguruar të drejtat e qenësishme të shqiptarëve në Mal të Zi.
Duke patur parasysh se intoleranca etnike po vazhdon të jetë “status quo” në programet
sociopolitike që kanë ndikim në komunitetet me shumicë shqiptare, organizatat tona duhet ndjekur kolektivisht strategjitë e dizajnuara për të theksuar këto abuzime të pandrojtura dhe të qëndrojmë të palëkundur në pengimin e këtyre sulmeve të kalkuluara etnike, të mbështetur me mjetet e garantuara për ne nga ligjet dhe institucionet ndërkombëtare.

Shqiptarët në Mal të Zi tashmë e kuptojnë se si pjesëtar i minoritetit shqiptar, duhesh të bëhesh më i mirë dhe të punosh më shumë në mënyrë që të konsiderohesh i barabart, por kur vetëm një komunitet etnik vazhdon të favorizohet pavarësisht nga përpjekjet e tyre, nuk duhet befasuar nga fakti se pakënaqësia shfaqet, komunitetet ndahen në vija etnike dhe intereset e të gjithëve në vend dëmtohen.

Qëllimet tona janë paralele: shuajtja permanente e pabarazive mes shumicës dhe pakicës dhe largimi i këtyre ndarjeve, sepse nëse nuk korrigjohen brenda një periudhe të shkurtë do të kenë pasoja të rënda në afat të gjatë. Nëse elita politike e Podgoricës dëshiron ti korr të mirat e njohjes demokratike ndërsa nguten me pamendësi në integrimin evropian, së pari duhet të lodhen me ndërtimin dhe mbështetjen e një aparati të brendshëm që u garanton shqiptarëve të drejtat më themelore njerëzore të parapara nga kushtetuta e tyre joaktive dhe si parakushte nga ligjet ndërkombëtare. Nëse ata dështojnë në përmbushjen e këtyre përgjegjësive, atëherë ne do të jemi këmbngulës në përgjegjësitë tona dhe do të sigurojmë që ngecjet e Podgoricës nuk do të kalojnë të pavrejtura nga trupat monitoruese ndërkombëtare dhe nga institucionet e shteteve anëtare evropiane.

Ne e mirëpresim administratën e re të Lëvizjes dhe shpresojmë të punojmë së bashku për të lehtësuar problemet e lartpërmendura.

49920 Van Dyke
Shelby Twp. MI 48317
United States of America

Web: www.malesiaemadhe.org
Email: Info@malesiaemadhe.org
Tel.:(586) 524-3487
Fax:(248) 651-2024

KOMENTOJE