Lajmërim – Organizimi i 30-vjetorit të Maturës, viti shkollor 1982/83

Me datë 06.03.2013 u mblodh grupi iniciues i gjeneratës së maturantëve të vitit shkollor 1982/83.

Përbërja e grupit iniciues:
1.Luigj N. Junçaj
2.Dedë Nikprelaj
3.Arif Gjokaj
4.Ismail (Bisko) Gjokaj
5.Gjergj Z. Camaj
6.Rexhep Çunmulaj
7.Gjovalin (Gjovo) Gjokaj
8.Simon Dushaj
9.Fran Vulaj

Grupi ishte i mendimit që do të ishte mirë të festojmë 30 vjetorin e maturës të kësaj gjenerate.
Po ashtu unanimisht u dakorduam që koha më e përshtatshme për organizimin e manifestimit do të ishte muaji gusht, konkretisht prej 20-25 të muajit në fjalë.
Gjithashtu ky grup po bën publikimin në faqen “MALESIA.ORG” listën emërore të atyre që posedojnë për maturantët e kësaj gjeneratë.
Ky grup kërkon ndjesë nëse në listën e publikuar kemi harruar ndonjë person dhe të njëjtëve u lutemi që të na kontaktojnë nëpërmes adresave të mëposhtme:

luigj_juncaj@hotmail.com tel: 069-092-293
arta@t-com.me tel: 067-888-109
deda.nikprelevic@gmail.com tel: 069-043-096
gjergjgjcamaj@gmail.com tel: 069-373-386

LISTA E MATURANTËVE PËR VITIN SHKOLLOR 1982/83
IV-a
1.Gjelosh Bojaj
2.Leze Camaj
3.Katrina Camaj
4.Fran Camaj
5.Gjergj Camaj
6.Gjoka Cacaj
7.Gjeto Vulaj
8.Fadil Çunmulaj
9.Nikollë Dushaj
10. Age Dushaj
11. Rasim Dresheviq
12.Paulina Gjokoviq
13.Lena Gjokoviq
14.Gjule Gjokoviq
15.Merema Gjokoviq
16.Gjovani Gjokoviq
17.Arif Gjokoviq
18.Osman Gjokoviq
19.Avdia Gjokoviq
20.Sherif Gjokoviq
21.Rrustem Gjokoviq
22.Fadil Gjokoviq
23.Katrina Gjelaj
24.Mark N. Gjelaj
25.Abedin Giliq
26.Mark Z. Gjelaj
27.Nosh Ivezaj
28.Vasel Nicoviq
29.Pashko Gjokaj
30.Leze Vuçinaj
31.Rrustem Nikoviq
(Diskutabil- Mark N. Gjeleviq 2 dhe Gjeto Vulaj 2 )

Kujdestari: Vasel Gjonaj

Kl. IV-b
1.Dila Berishaj
2.Nevenka Matoviq
3.Radmilla Kukuliçiq
4.Viktor Sinishtaj
5.Dejan Mijoviq
6.Enver Gjokaj
7.Fatime Pepaj
8.File Dushaj
9.Gjeto Nicaj
10.Haris Pepaj
11.Lenë Kalaj
12.Lucë kalaj
13.Mare Ivezaj
14.Nikollë Nicaj
15.Osman Qetkaj
16.Sherife Pepaj
17.Tihomir Milenko
18.Ulfete Mustafaj
19.Fadil Gjokoviq
20.Nuredin Gjokoviq
21.Fran Kaleviq
22.Petar Lucoviq
23.Gjeto Nukprelaj ( i ndjerë)
24.Mensuar Orahovac

( një shushkavçeviq që sja dimë emrin)

Kujdestar: Velko Shqepanoviq ( i ndjerë )

Kl. IV-c
1.Age Berishaj
2.Shaqe Gjonaj
3.Elidije Gjokaj
4.Fran Vulaj
5.Lulë GJ. Dushaj
6.Pashko Vulaj
7.Pjetër Lulgjuraj ( i ndjerë)
8.Dodë Ujkaj
9.Ismeta Lulanaj
10.Katrinë Pllumaj
11.Luigj Junçaj
12.Marukë Gojçaj
13.Nosh Dedvukaj
14.Pjetër Camaj
15.Seb Kolndrekaj
16.Diellë Gjonaj
17.Drane Camaj
18.Gjelosh Gjurashaj
19.Gjelosh T. Dedvukaj
20.Gjon Dushaj
21.Groshe Gjokaj
22.Gjyste Dedvukaj
23.Hanë Ivezaj
24.Hanë Margilaj
25.Katrinë Dedvukaj
26.Lenë Dedvukaj
27.Lulë Lucaj
28.Lulë T. Dushaj
29.Marash Dedvukaj
30.Pashkë Camaj
31.Pjetër Gojçaj
32.Qazim Nikaj
33.Rexhep Çunmulaj
34.Shaqe Gojçaj
35.Tole Vulaj
36.Zef Sinishtaj

Kujdestar: Marie Berishaj

Kl.IV-d
1.Dedë Nikprelaj
2.Gjergj Camaj
3.Gjeto Dushaj
4.Fran Dedvukaj
5.Gjeka Dedvukaj
6.Gjoka Ivanaj
7.Gjoka Kalaj
8.Gjon Gjokaj
9.Gjyste Gjonaj
10.Ismail (Bisko ) Gjokaj
11.Jelena Palushaj
12.Luleta Lucoviq
13.Marie Dushaj
14.Nafia Gjokaj
15.Nikollë Dedvukaj
16. Nikollë Camaj
17. Nikollë Z. Dedvukaj
18.Omer Hakramaj
19.Ramo Çelaj
20.Sead Gjokaj
21.Simon Dushaj
22. Hanë Arapaj
23.Kolë Berishaj

Kujdestarë: Gjokë Ivezaj

Si dhe të tjerë që kanë përfunduar dy vitet e para të shkollës së mesme në Tuz, ndërsa maturën e kanë përfunduar në shkolla të tjera.