Vasel Sinishtaj i pakënaqur me Komunën urbane dhe me ndërmarrjen Ujësjellësi

Vasel-SinishtajFunksionari i Iniciativës Qytetare – Tuz, është shprehur se është i pakënaqur me përgjegjësitë e Komunës urbane të Tuzit dhe me ndërmarrjen “Ujësjellësi”. Për shpërndarjen me cisternën e IQ-së të ujit të pijshëm në zonat rurale, Komuna urbane e Tuzit dhe “NP Ujësjellësi” ju kanë borxh 12.000 euro, shkruan gazeta Dan.

Sinishtaj sqaroi se kishte takim me drejtorin teknik te Ujësjellësit, nga i cili kishte fituar premtim se borxhi do të shlyhet shumë shpejt, megjithatë Sinishtaj tha se ende asgjë nuk është paguar.

“Akoma nuk është paguar asgjë, por besoj se do të paguhen. Do të ishte mirë që kjo të bëhet sa më parë, e që në vazhdojmë më punën sepse çdo ditë kemi kërkesa për ujë. Më thërrasin ditë e natë sepse me të vërtet kemi familje që ujin e kanë të domosdoshëm dhe varen nga ne për arsye se janë në situatë ku ne jemi e vetmja mbështetje e tyre,” tha Sinishtaj.

Ai theksoi se do të bëjë çka është e mundur e të jetë i durueshëm të paktën për pak kohë, në mënyrë që të shmangin ngritjen e aktakuzës kundrejt KU Tuz dhe Ujësjellësit.

Sinishtaj tha se deri me tani me cisternën e tyre kanë shpërnda 658 tanke ujë. /MALESIA.ORG/