Shoqata Malësia e Madhe nga New York-u, ndanë bursat për studentët në Malësi (Video)

Shoqata Malësia e Madhe nga New York-u, ndanë bursat për studentët në Malësi.