Kosova ofron kuota të veçanta për studentet e Malit të Zi

Ambasada e Republikës së Kosoves ne Mal të Zi njofton të gjithë të interesuarit nga Mali i Zi për të studjuar në Universitetin e Prishtinës, se Senati i Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina”, në mbledhjen e mbajtur me 06.07.2018 miratojë propozimet e njësive akademike për shpalljen e konkursit për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore- bachelor në vitin akademik 2018/2019

Universiteti i Prishtinës ”Hasan Prishtina do të regjistrojë edhe studentë të rregullt nga Mali i Zi, Shqipëria, Maqedonia, Presheva, Bujanoci dhe Medvegja.

Në Universitet mund të pranohen edhe studentët nga shtetet e tjera, në bazë të kuotave të përcaktuara nga MASHT-i.
Për informata shtese ju lutem gjeni të bashkangjitur konkursin e Universitetit të Prishtinës ”Hasan Prishtina: https://www.uni-pr.edu/desk/inc/media/58D17459-AB85-4661-B2BD-D57BAA9AF7D3.pdf

Me respekt
Ambasada e Republikës së Kosovës në Mal të Zi