Subjektet politike shqiptare kërkojnë përfaqësimin e garantuar në Parlamentin e MZ

Në kuadër të reformës zgjedhore në Mal të Zi, forcat politike shqiptare kërkojnë përfaqësimin e garantuar në Parlamentin e vendit.
Ata vlerësojnë se reforma zgjedhore duhet të jetë në harmoni me kushtetutën e vendit duke bërë të mundur përfaqësimin autentik të pakicës shqiptare si popull autokton në Mal të Zi.