Tuz – U zhvillua aksioni humanitarë në QKI Malësia, u bashkuan 4000 euro dhe 1020 dollar.

E plotësuar: Në QKI Malësia në Tuz, në aksionin e zhvilluar sot u bashkuan 4000 euro dhe 1020 dollar.  Nga këto, nxënësit e Shkollës Fillore në Dinoshë dorëzuan 450 euro të cilat ata i kishin grumbulluar parmës organizimit të tyre.


Në këto momente dhimbje dhe trishtimi per popullin shqiptar, pas termetit i cili ndodhi në Shqipëri, SHKA Koha me SHKA-të tjera në Malësi, pas konsultimeve me perfaqesuesit e Komunes së Tuzit dhe KKSH-së, më 28 nëntor në QKI ” Malësia”, organizuan mbrëmje humanitare për grumbullimin e mjeteve.

Këtij aksionit përpos qytetarëve të shumtë, ju pergjigjen edhe udheheqësia e komunës së Tuzit, përfaqësues të institucioneve fetare dhe përfaqesues diplomatik.
Të pranishëmve vu drejtuan nënkryetari i komunës së Tuzit, Ivan Ivanaj, nënkryetari i KKSH-së, Smail Çunmulaj, kryetari i SHKA “Koha”, Sulejman Beqaj, nën moderimin e Fikret Lulanaj.

Gjatë kësaj mbrëmje në vënd të koncertit me këngë dhe valle u bë transmetimi i filmit historik “Nëntori i dytë” .

Mjetet e grumbulluara në ambientet e QKI “Malësia”, do tu dedikohen të prekurve nga termeti.

Këtij aksionit përpos qytetarëve të shumtë, ju pergjigjen edhe udheheqësia e komunës së Tuzit, përfaqësues të institucioneve fetare dhe përfaqesues diplomatik.

Malesia.Org