Gjeloshaj kërkon Pavarësimin e shtëpisë së shëndetit dhe kopshtit të fëmijëve

Kryetari i komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, deklaroi se Komuna e Tuzit, ka marrë iniciativë dhe i është drejtuar Qeverisë së Malit të Zi me kërkesë që të bëhet Pavarësimin e shtëpisë së shëndetit në Tuz si dhe Pavarësimi i kopshtit të fëmijëve.

“Kemi vlerësuar që këto institucione të rëndësishme duhet të funksionojnë si të pavarura dhe të drejtohën nga kuadro të përgatitur nga komuna jonë. Kjo është praktikë pothuajse në të gjitha komunat e pavarura në Mal të Zi.
Shpresojmë të kemi përgjigje pozitive nga Qeveria e Malit të Zi”, thuhet në iniciativën e Gjelosha drejtuar Qeverisë së MZ.

Malesia.Org