Vaksinat përforcuese, antitrupat dhe mbrojtja nga Covid-19

Nga: Dr. Pashko R. Camaj, Doktor i Shkencave ShëndetitPublik

nga fillimi i shpërndarjes vaksinës kundër Covid-19 në Dhjetor vitit kaluar, në Shtetet e Bashkuara (SHBA)  janëadministruarshumë se 445 milionë doza, duke vaksinuarplotësisht mbi 197 milionë njerëz ose 59.5 për qind popullsisë SHBA. Ndërsa normat e vaksinimit po rriten ngadalë dhe rastet e reinfektimeve (breakthrough) vazhdojnë, pyetjambizotëruese ka qënë nëse personat e vaksinuar duhet marrinvaksina përforcuese. Disa shkencëtarë po u referohen testeve antitrupave si një nga mënyrat për matur nivelin e imunitetittone. Në fund fundit, antitrupat janë ushtarët tonëkëmbësorë sulmojnë dhe u zënë pritë pushtuesve patogjenë mundimshëm përpara se ato shkaktojnë dëmetrupintonë. Pra, kjo qasje, në shikimin e parë, është e arsyeshme njerëzit ndoshta do përfitojnë nga një injeksion përforcues(booster) do t’i rigjallërojë ata përsëri nëse nivelet e qarkullimit antitrupave janë ulëta oserënie. Ndërsakontrollimi i niveleve antitrupave, nuk ka asnjë dëm në ne, atondoshta nuk janë dobishme për vendosur nëse nevojitet njëvaksinë përforcuese. Një numër i painterpretueshëm i nxjerrëjashtë nga një analizë e rastësishme e antitrupave mund nalërë me një ndjenjë rreme sigurie, ose thjesht përforcojëpasigurinëasnjëra prej cilave nuk është veçanërisht e dobishme ndërsa përpiqemi menaxhojmë një pandemi.

Zvogëlimi i antitrupave nuk do thotë automatikisht ulje e imunitetit

Pas vaksinimit, një grup mbrojtësish imunitar quajtur qelizatB fillojne prodhojnë antitrupanjë numër masiv. Përgjigja e tyre fillestare është lidhin majat e molekulës tyreformëY në sipërfaqe virusit. Sa më mirë ngjiten në virus, aqshumë shanse kanë për neutralizuar atë dhe për mos lejuar ai hyjëqelizat tona dhe ti dëmtojë ato. Shumë nga këtoantitrupa hershëm nuk janë shumë efektivëpunën e tyre. Me kalimin e kohës, ata vazhdojnë vetë-përmirësohen, gjë mund jetë gjithashtu një arsye për mos nxituarmarrjen e një vaksine përforcuese. Ne e dimë se mënyra se si imuniteti ynëreagon, ndryshon nga personi në person, kështu parim dypersona mund kenë mbrojtje barabartë nëse një person ka nivele relativisht ulëta antitrupave fuqishëm dhe tjetri ka nivele larta antitrupavepak fuqishëm, por endeadekuat. Testet e antitrupave vështirë se do pasqyrojnë këtëndryshim. Ne e dimë se pas një infeksioni ose vaksinimi, nivelete antitrupave rriten dhe arrijnë nivelet maksimale, por me kalimin e kohës ato zvogëlohen gradualisht. Por kjo nuk do thotë se mbrojtja nga antitrupat është zhdukur. Sistemi ynëimunitar ka një strategji prodhuese është një përgjigjevetëmkohëkur bëhet fjalë për prodhimin e antitrupave. Pas njëinfeksioni ose vaksinimi, shumica e antitrupave mbeturshpërbëhen gradualisht, por nëse patogjeni kthehet, qelizat e quajtura qeliza B memories mund rrisin përsëri prodhimin. fundmi, përveç një antitrupi prodhon, sistemi ynë imunitardo trajnojë edhe qelizat T për luftuar virusin. Këto mbrojtesrezervë mund mos mobilizohenkohë për parandaluarinfeksionin, por ato mund parandalojnë virusi shkaktojësëmundje serioze. Testet e antitrupave nuk matin kapacitetinprodhues sistemit tonë imunitar. Rënia e niveleve antitrupave nuk ka qenë dhe aq e shpejtë, por po ndodhkontrollet e rregullta te disa njerëz kanë treguar se nivelet e antitrupave, njohura edhe si titrat, janë ulur, nga pranveraverë, tani në vjeshtë. Ky reduktim i përshtatet narrativës disa raporte kanë dhënë alarmin për një kohë tashmë: muaj pas vaksinimit, antitrupat jane në rënie, një prirje shpesh ështëpërshkruar si njëzbehje” e imunitetit. Kjo dukuri ështëpërdorur si dëshmi se ne gjithë kemi nevojë madhe përvaksinë përforcuese për rizgjuar mbrojtjen tonë. Një dozëpërforcuese zakonisht jepet pas një kohe caktuar, si njëkujtesë për trupin tonë se si duketvirusimënyrë mund përforcojë përgjigjen imune.

A ka një moment kohor duhur për marrë njëpërforcues?

Përpjekja për vlerësuar kohën e duhur për marrë njëpërforcues ka qenë një sfidë për shumë faktorë, por më shumti për shkak risisë këtij virusi. Shkencëtarët brendadhe jashtë qeverisë janë ndarëlidhje me nevojën për vaksinatperforcuese, kush duhet t’i marrë ato dhe kur. Për t’i komplikuargjërat, qeveria federale e ka bërë atë habitshme duke komunikuar fillimisht politikën e saj përforcuesit do bëhen disponueshëm për gjithë amerikanët kanë marrë vaksinate ARN- (mRNA), duke filluar nga Shtatori. Por më pas, pas rishikimit dhënave, Administrata e Ushqimit dhe Barnavekërkoi administrata e presidentit Biden tërhiqej nga rekomandimi për përfshirë vetëm personat vulnerabël nga pikëpamja mjekësore, ata mbi 65 vjeç dhe punëtorët e vijës parë, paktën tani për tani. Organizata Botërore e Shëndetësisëka kundërshtuar fuqishëm kombet e pasura bëjnë një raund tretë vaksinave kur vendet e varfra nuk kanë mjaftueshëmvaksinë për parën e tyre. Ndërsa kërkimet sugjerojnë se nivelet e imunitetit tek ata janë vaksinuar bien me kalimin e kohës dhe përforcuesit mund ta ndryshojnë atë, vaksinat janëende shumë mbrojtëse kundër sëmundjeve rënda dhe vdekjes, duke përfshirë variantin Delta. Përdorimi i një testi thjeshtë antitrupave mund mos jetë një metrikë e besueshme për gjurmuar imunitetin. Ndryshe nga testet PCR zbulojnë nësejeni aktualisht i infektuar me virusin, testet e antitrupave ju tregojnë nëse keni njëfarë imuniteti ndaj SARS-CoV-2 nga njëinfeksion ose vaksinim i mëparshëm. Testi i duhur i antitrupaveështë mjaft i mirë për t’iu përgjigjur kësaj si një pyetje, po ose jo. Por kur ne dëshirojmëshumë informacion, gjërat bëhen ndërlikuara. Nëse rezultati i antitrupave bie (siç parashikohet) nga koha kur keni marrë vaksinën, ju ndoshta jenipak mbrojturkuptimin e menjëhershëm sesa keni qenë pas vaksinimit. Është e rëndësishme dimë se gjatë disa muajve parë pas vaksinës, imuniteti ynë u mbingarkua dhe siguroi njësupër-mbrojtje, më shumë se sa mund ishte dashur. Muajvonë, këto nivele bien, duke çuarmbrojtje ‘nivelit normal’. Akoma nuk e dimë nëse kjo mbrojtje e re e nivelit normal ështëe mjaftueshme. Por ofrimi i vaksinës përforcuese shumë shpeshose shumë shpejt mund jetërastin mirë i pakuptimtëdhe ndoshta kundërproduktiv, pasi kjo mund ndërhyjëqendrat aktive makinerisë imuitaretrupin tonë ende po bëjnë punën e tyre. Pritja pakgjatë mund ndihmojë për t’usiguruar qelizat mira mundshme B rizgjohen vetëveprim dhe prodhojnë antitrupa rinj.

Nuk ka arsye për panik

Antitrupat tanë janë si ushtritë qëndrojnëkazermat e tyre, pasi ato vazhdimisht i përmirësojnë aftësitë e tyre. Me rritjen e një nivel kërcënimi, ushtarët vendosen në “gati” dhe shpërndahenvende strategjike, ashtu siç do bëninantitrupat tanë gjatë një ekspozimi ndaj virusit. Pasi niveli i kërcënimit zhduket, ushtarët kthehenkazermat e tyre dhe vazhdojnë rutinën e tyre dhe qëndrojnë gati kur thirrenpërsëri. Imuniteti ynë ka bëjë shumëpak me nivelet e antitrupave, dhe më shumë me aftësinë për t’iu përgjigjur zileskur ato janë nevojshme. Ushtarët tanë mbrojtës nuk kanënevojë jenë gjithmonë dukshëm nëse janë gati futeningranazhe kur thirrenbetejë. Një ngadalësim i prodhimit antitrupave nga nivelet fillestare, në një farë mënyre, mund shihet si qetësues. Kur shohim se antitrupatzbehen”, nuk ështënjë shenjë ne kemi panik. Është një shenjë e një sistemiimunitar po planifikon dhe shpërndan mjetet e tij në mënyrë arsyeshme – po bën atë bën miri, duke u përpjekurvazhdimisht përmirësojë aftësitë e tij për na mbrojtur.