Në Tuz u arrestua grupi me 40 kg. drogë

Përsëri “SKANK”

Podgoicë – Policia e Podgoricës arrestuan Lindon M. Gojçaj, Togo Gj. Gojçaj dhe Leon D. Gojçaj nga Tuzi dhe nga ata morën 40 kilogram drogë “SKANK”.
Policia ka arrestuar edhe Gjokë L. Gojçaj në shtëpinë e të cilit u gjindën një sasi e madhe armësh dhe municionesh.

Në kumtesën për shtyp të drejtoriës policis thuhet, se zyrtarët e njësisë Podgoricës e arrestuan Gojçaj i cili sot dot jet i derguar në Gjygjin e lartë të Podgoricës.
Policia dyshon se Gojçajt në mënyrë të organizuar e kanë mshef, një sasi të madhe “SKANK” nga Republika e Shqipërisë që deri me tani për destinacionet e panjohura.

Kjo është hera e katërt që është marrur droga “SKANK” në 4 ditët e fundit. Prej fillimit të vitit është gjetur reth 231,5 kilogram “SKANK”.
Policia në vitin 2008 ka gjetur rreth 450 kg “SKANK”.

Burimi: Vijesti

KOMENTOJE