Risi – Më shumë mundësi në sistemin e komenteve

Ju njoftojmë se janë shtuar mundësi të reja në sistemin e komenteve. Platforma mbetët e njëjtë si deri me tani, por me më shumë mundësi. Tani keni mundësi të komentimit përmes akontit tuaj të Facebooku-ut si dhe Twitter. Gjithashtu, keni mundësi të regjistroni nofkën (emrin) tuaj përmes platformës së WordPress-it. Këtë mund të përdorni në rast se dëshironi që nofkën (emrin) tuaj për komentim ta përdorni vetëm ju, gjithnjë me nofkë anonime.
Këto janë 3 mundësi që janë shtuar për të gjithë komentuesit. Por, keni mundësi që të komentoni ashtu si dhe deri me tani, pra, pa e regjistruar nofkën (emrin tuaj).

-Nëse dëshironi të vazhdoni komentimin si deri tani, (1) kliko në fushën nën “Komento” dhe shkruaj komentin…
(2) shkruaj email-in, (3) shkruaj nofkën (emrin) dhe kliko në “Postojeni Komentin”.


———————————————————————————————————

-Komentimi duke përdorur akontin tuaj të Facebook-ut, (1) kliko në fushën nën “Komento” dhe shkruaj komentin…
(2) kliko në imazhin e Facebook-ut, (3) identifikoju dhe kliko në “Postojeni Komentin”. Komenti do të shfaqet me emrin tuaj të facebook-ut.

———————————————————————————————————

 

 

-Komentimi duke përdorur akontin tuaj të Twitter-it, (1) kliko në fushën nën “Komento” dhe shkruaj komentin…
(2) kliko në imazhin e Twitter-it, (3) identifikoju dhe kliko në “Postojeni Komentin”. Komenti do të shfaqet me emrin tuaj të twitter-it.

———————————————————————————————————

-Nëse dëshironi të komentoni përmes nofkës (emrit) të regjistruar, (1) kliko në fushën nën “Komento” dhe shkruaj komentin…
(2) kliko në imazhin e WordPress-it,
(3) kliko në “Register” (do tu hapet dritare e re)
(4) plotëso formularin e regjistrimit.
1. shkruaj email-in tuaj, (duhet të jetë i saktë, për të aktivizuar regjistrimin)
2. zgjidhni një nofkë (emër) unik, (nofka përmban vetëm germa, pa shenja apo numra)
3. zgjedhni një fjalëkalim(password), (duhet ta ruani për identifikim në të ardhmen)
4. mund ta lëni si të tillë
5. klikoni në “Sig up”
Mbas regjistrimit kontrolloni email-in tuaj për aktivizimin e kontos. (këtë e bëni vetëm një herë)
Në të ardhmen mund të përdorni nofkën (emrin) tuaj duke u identifikuar përmes klikimit në imazhin e Worpress-it.
Identifikimi: shkruani email-in regjistrues apo nofkën dhe fjalëkalimin (passwordin)
Komentimi përmes WordPress-it ju mundëson që të keni një nofkë (emër) unik, ta përdorni vetëm ju dhe mund të vendosni një imazh tuajin që do të shfaqet në çdo koment tuajin.

 

Për çdo pyetje shtesë, shkruani koment dhe do të fitoni udhëzimet.

Portali MALESIA.ORG