Alternativa Shqiptare ndanë bursa studentëve

Alternativa Shqiptare logoAlternativa Shqiptare ashtu si edhe vitin e kaluar edhe këtë vit ka ndar një numër të konsiderueshëm të buxhetit të vet partiak për studentet Malësorë. Ne si parti politike kemi shprehur qendrimin tonë rreth arsimimit të rinjëve dhe një ndër prioritetet tona më të rëndësishme është edhe zhvillimi dhe arsimimi i të rinjëve shqiptare në Mal të Zi.

Përveç bursave Alternativa Shqiptare ka përkrahur financiarisht një numër të madh aktivitetesh në Malësi si dhe disa familje në nevojë.

Shuma totale e bursave dhe ndihmave financiare për këtë periudhë është mbi 10.000 euro.

Ju faleminderit

Bursistët e vitit akademik 2013-2014
1. Gentijana P.Junçaj Universiteti Mediteran, Podgoricë viti III
2. Rina I. Muhaj Kolegji Universitar Victory, Prishtinë viti II
3. Agim P. Lucgjonaj, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti III
4. Tomë L. Gjonaj, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti II
5. Martin Dukaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë, viti I
6. Anton Sh. Gjonlekaj, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti II
7. Shpresa N. Gjelaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë viti III
8. Kristijan P. Junçaj, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti III
9. Donika Gj. Lulgjuraj, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti III
10. Kristina Camaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë viti III
11. Afrodita K. Gojçaj Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti I
12. Suzana P. Camaj Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti I
13. Mark Gj. Vulaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë viti I
14. Anton T. Nikaj, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti I
15. Kristijan L. Sinishtaj Kolegji profesional Argenti, Shkoder viti I
16. Kristijan Gj. Dukaj, Universitet Donja Gorica, Podgoricë, viti I
17. Nikollë M. Camaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë viti I
18. Emanuella Gj. Gojçaj Universiteti i Tiranës, Tiranë viti I Master
19. Teuta Gjokaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë viti I
20. Daniell Rr. Camaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë viti I
21. Anton K. Camaj, Kolegji profesional Argenti, Shkoder viti I
22. Adriana Lucaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë viti I
23. Martin Gjonlekaj, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti I
24. Ilir Camaj, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë viti I
25. Paulina Gjelaj, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shkoder viti I
26. Valentina Z. Nucullaj, Universiteti i Malit të Zi, Nikshiq viti III
27. Kristijan T. Lulgjuraj, Universiteti i Tiranës, Tiranë viti I