U përkrah propozim ligji për simbolet kombëtare

flamuri_ne_deciqAnëtarët e Komisionit Legjislativ sot miratuan me  shumicë votash, propozim ligjin, me të cilin definohet përdorimi dhe shfaqja publike e simboleve kombëtare.

Ministri për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe pakicave, Suad Numanoviq ka thënë se me Ligj u mundësohet pjesëtarëve të popujve pakicë dhe bashkësive të tjera nacionale, zgjedhja dhe përdorimi i lirë i simboleve të tyre kombëtare.

Simbolet kombëtare konsiderohen ato simbole të cilat përfaqësuesit e popujve pakicë dhe bashkësive të tjera të pakicave kombëtare në Mal të Zi i përdorin për shprehjen e identitetit të tyre kombëtar theksoi Numanoviq.

Deputeti  i PDS-së, Luigj Shkrela e pyeti Numanoviqin që të ja sqarojë që a  ka të drejtë një individ gjatë festimeve private të nxjerrë në pah simbolet kombëtare dhe  a është e  detyruar që në secilin rast  simbolin kombëtar  ta nxjerrin në pah  së bashku me atë të shtetit.

Numanoviq deklaroi se ligji në mënyrë të qartë përcakton kur simbolet kombëtare mund të përdoren me ato të  shtetit, duke deklaruar se simbolet shtetërore kanë përparësi.

“Nuk mund të përdoret simboli kombëtarë pa atë shtetëror, dhe të mos dënohet,” deklaroi Numanoviq.

Albert Camaj