Kuotat e Universiteteve në Shqipëri 2014

KKSH-ne-Tirane-ne-Ministrin-e-Arsimit-dhe-Sportit-1-300x200Viti akademik 2014/15

Të nderuar,

Këtu mund të gjeni kuotat e caktuara nga Qeveria e Shqipërisë, në bashkëpunim me Këshillin Kombëtar Shqiptar në Mal të Zi dhe Ambasadën e Shqipërisë në Podgoricë, për studentët shqiptar nga Mali i Zi që dëshirojnë të studiojnë në Universitetet Shtetërore në Shqipëri!

Nga 600 kuota për studentët shqiptar nga trojet, për studentet nga MZ jan ndarë 208 kuota.

Dorëzimi i aplikimeve bëhet drejtpërdrejt në Universitetet përkatëse prej datës 25. gusht 2014. deri me 10. shtator 2014.

Ndërsa për disa programe studimi ku është i paraparë konkursi i pranimit aplikimi bëhet prej 21. gusht. 2014 deri me 28.gusht 2014 në orën 12.

Njoftimin për kuotat (tabelen e kuotave), afatet dhe procedurat e
regjistrimit, si dhe njoftimin për provimet e pranimit për disa programe
të studimit dhe afatet e regjistrimit për këto programi studimi i gjeni
të publikuara në faqen web të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin
e Zi.

www.knsh.me

konkretisht në adresen

http://knsh.me/?p=2240

Për çdo informatë më të hollësishme mund të kontaktoni në KKSH

KËSHILLI KOMBËTAR I SHQIPTARËVE NË MALIN E ZI

85360 Ulqin, bul. Gjergj Kastrioti Skenderbeu p.n-b.b, Tel/fax +382 30 411 302 ,mob. + 382 69 333 663 dhe +382 67 747 707,

E-mail: knsh@t-com.me www.knsh.me