Shfaqja për fëmijë “Dy Magjistarët” në QIK Malësia, Tuz

Shfaqja për fëmijë “Dy Magjistarët” nga Trupa teatrale profesioniste nga Peja.
Të ënjtën, më 19 mars, me fillim në ora 13:00, në QKI Malësia në Tuz.
Hyrja është e lirë.

dy magjistaret