Distanca etnike më e madhe ndaj shqiptarëve dhe romëve

diskriminimi mzMinistria për të drejtat e njeriut dhe pakicave ka prezantuar dje rezultatet e hulumtimit në temën “Marrëdhënia e qytetarëve ndaj diskriminimit në Mal të Zi”.

Ajo tregoi se çdo i dyti qytetarë i këtij shtet mendon që diskriminimi ekziston. Në maje të listës janë Romës, homoseksualët dhe njerëzit me invaliditet.

Distanca e madhe etnike edhe më tej ekziston ndaj Shqiptarëve dhe Romëve. Numri më i madh i qytetarëve nuk do të dëshironte që përfaqësuesi i këtij komuniteti nacional të jetë kryetar i shtetit. /UL-info/MALESIA.ORG/