OJQ “Labeatët” në takim me donatorët nga SHBA në barkën “Liria”

ojq-labeatet002Në vazhdimin e aktiviteteve OJQ “LABEATËT” organizoi një takim me përfaqësuesit e Shoqatave të malsorëve në SHBA si dhe me individë të cilët kanë kontribuar që “Labeatët” ti zhvillojnë me sukses aktivitetet e veta.

Në takim i cili ishte i paraparë për falenderimin e donatorëve muarën pjesë: përfaqësues të Shoqatës Malësia e Madhe nga Michigani: ……, përfaqësus të Shoqatës Malësia e Madhe nga New Yorku: zotëri Nikollë Junçaj, Gjokë Gojçaj dhe përfaqësues të qytetarëve nga Arrza dhe Bardhajt: zotëritë Zef Koleci dhe Pasho Martini të cilët në vazhdimësi mbështesin “Labeatët” në aktivitetet e veta. Të pranishëm ishin edhe qytetarë nga Malësia zotërinjët: Nikollë Camaj, Luigj Junçaj, Gjon Gjokaj dhe Pal Dreshaj. Të ftuar në takim ishin edhe zotërinjët: Lek Leci, Malotë Ivezaj, Gjergj Ivezaj, Don Gabriel Grabanica, Ejllo Berishaj, Kolë Cacaj….. të cilët për shkaqe objektive nuk kishin mundësi të ishin prezent. 

ojq-labeatet003OJQ “Labeatët” përveç nga të tjerët është i mbështetur intensivisht edhe nga ndihma morale, financiare e teknike nga disapora, siç ishte rasti edhe këtë herë. Këtë herë Shoqata Malësia e Madhe nga New Yorku “Labeatëve” u donoi një kompjuter të tipit lap-top i cili është më se i nevojshëm për kryerjen e veprimeve të ndryshme teknike. Po ashtu zoti Gjokë Gojçaj donoi një stacion meteorologjik portativ i cili po ashtu hyn në kuadër të paisjeve teknike të nevojshme për “Labeatët”. 

Sponsorimi i takimit u bë nga vetë anëtarët e OJQ “Labeatët”, Pal Dreshaj dhe pronari i barkës “Liria” Vasel Dedvukaj.

OJQ “Labeatët”