Repertoari kulturor i QKI “Malësia” – Tuz për muajin Mars

Qendra kulturo-informative „Malësia“ në Tuz për muajin mars 2018 ka përgatitur ofertë të pasur kulturore si vijon:

E premte , 16. mars 2018 ora 13:00
Shfaqje për fëmijë „Tomi dhe Xheri 2“
Teatri/Kopshti „Engjëlli“ Prishtinë
Hyrja e lirë

E shtunë , 17. mars 2018 ora 19:00
Mbrëmje autoriale me poetin HAXHI SHABANI
Promovimi i librave të autorit

E shtunë , 24. mars 2018 ora 19:00
Shfaqja „Tre sorelle“
Qendra per kulturë – Tivat ne bashkëpunim me
Akademinë e arteve nga Cetina

E premte, 30. mars 2018 ora 19:00
Shfaqja „Burrat pa gra“ – komedi
Teatri „Istref Begolli“ Pejë
Hyrja e lirë

Detajet e të gjitha shfaqjeve do ti publikojmë ndërkohë.

Për të gjitha informacionet mund të kontaktoni në tel 020 875 143 ose përmes e-mailit kicmalesija@t-com.me .

Me respekt,

Samir Beqaj
QKI Malësia – Tuz