Film Dokumentar i SHKA “Rapsha”, 40 vite të veprimtarisë artistike

Filmi dokumentar “Rapsha”, promovohet me rastin e 40 vjetorit të punës dhe aktiviteteve në mënyrë të organizuar në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kulturore. Në këtë dokumentar bëhet fjalë për punën, veprimtarinë si dhe aktivitet kulturore, prej formimit të parë të Shoqërisë Kulturore Artistike në Drume, prej vitit 1978 e deri në vitin 2018.