Kuvendi i Kosovës voton Projektligjet për transformimin e FSK-së në Ushtri të Kosovës

Deputetët e Kuvendit të Kosovës i kanë dhënë sot dritën jeshile formimit të Ushtrisë së Kosovës, duke votuar kështu tri Projektligjet për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtri të Kosovës.

Deputetët me 101 vota për miratuan në lexim të parë Projektligjin për Ministrinë e Mbrojtjes, me 98 vota për Ministrinë për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe me 96 vota pro shërbimit në Forcën e Sigurisë së Kosovës.

Të gjitha grupet parlamentare votuan pro transformimit të FSK-së në, me përjashtim të Listës serbe e cila bojkotoi seancën, raporton Telegrafi.

Përfaqësuesit e Grupeve parlamentare ndonëse theksuan meritat e secilës nga to për transformimin e FSK-së, ata vlerësuan se Ushtria e Kosovës do të jetë ushtri e paqes.

Në paraqitjen para deputetëve të Kuvendit, ministri i Mbrojtjes, Rrustem Berisha theksoi se hartimi dhe procedimi i këtyre projektligjeve, është bërë në kuadër të normave aktuale kushtetuese që i referohen FSK-së, raporton Telegrafi.

Këto projektligje, parashohin që Forca e Sigurisë së Kosovës të zhvillohet si një forcë me kompetenca dhe detyra të reja, organizim dhe funksionim të ri dhe kalimi i Ministrisë së FSK-së në Ministri të Mbrojtjes.

Ditë më parë ministri i FSK-së, Rrustem Berisha kishte dhënë edhe një rezyme për këto tri Projektligje:

1.- Projektligji për Ministrinë e Mbrojtjes – Më këtë Ligj bëhet riorganizimi dhe kalimi i MFSK-së në Ministri të Mbrojtjes në kuadër të Qeverisë së Republikës së Kosovës me qëllim të mbikëqyrjes dhe kontrollit civil demokratik mbi FSK-në me strukturën e saj organizative që siguron funksionalizimin e plotë dhe përmbushjen e përgjegjësive të saj.

Ministria e Mbrojtjes do të harton dhe zbaton politikat e përgjithshme shtetërore të mbrojtjes në nivelin strategjik, si  dhe do të ushtron funksionet e kompetencat  e saj në përputhje me Kushtetutën.

Po ashtu, ky projektligj përcakton në mënyrë të detajuar edhe kompetencat e Ministrisë, kompetencat e Ministrit të Mbrojtjes e po ashtu edhe kompetencat e Sekretarit të Përgjithshëm.

2.- Projektligji për Forcën e Sigurisë së Kosovës – përcakton kompetencat, organizimin dhe funksionimin e FSK-së , si forcë multietnike, profesionale,  e armatosur dhe e autorizuar për të shërbyer në vend dhe jashtë vendit, në pajtim me mandatin e dhënë kushtetues dhe ligjor në mbrojtje të integritetit territorial, qytetarëve, pronës dhe  interesave e Republikës së Kosovës, dhe e cila i nënshtrohet kontrollit civil demokratik.

3.- Projektligji për Shërbimin në FSK – Ky projektligj rregullon  kushtet e përgjithshme të shërbimit në FSK si një shërbim i ndërtuar mbi bazën e parimit të ligjshmërisë, profesionalizmit, komandës, disiplinës, respektit, nderit, ruajtjes së informacionit, komunikimit, jo diskriminimit dhe mundësive të barabarta,  paanshmërisë politike, transparencës dhe llogaridhënies.

Ky projektligj përcakton kriteret e përgjithshme për shërbim, parametrat e shërbimit, kohëzgjatjen e shërbimit, zhvillimin e karrierës, ndërprerjen e shërbimit, statusin e pjesëtarit të FSK-së, të drejtat dhe detyrimet e pjesëtarëve dh çështje tjera në kuadër të shërbimit në FSK.

Është me rëndësi të theksohet se  në momentin e krijimit të rrethanave  të favorshme politike do të ndryshohet edhe emri përmes  procedurave të  ndryshimeve përkatëse kushtetuese.