Ambasadori i Shqipërisë në MZ, Ridi Kurtezi, vizitoi Komunën e Tuzit

Sot Kryetari i Komunës së Tuzit, Abedin Axhoviq, së bashku me nënkryetarin Simon Ivezaj, kryetarin e  Kuvendit Fadil Kajoshaj si dhe sekretarin Nermin Alibashiq, priti në vizitë Ambasadorin e ri të Republikës së Shqipërisë në Mal të Zi, zotin Ridi Kurtezi dhe zëvendes ambasadorën, zonjën Ermira Braho, të cilët Ambasadorit i uruan sukses në funsionin e ri.


Ambasadori i urojë qytetarët e Tuzit për Komunën e re dhe është i bindur që ajo ishte edhe produkt i i mardhënieve të mira midis shtetit të Malit të Zi dhe Shqipërisë. Ai, poashtu shprehi deshirë dhe vullnet të mirë, për një bashkëpunim të mëtejshëm.


Të pranishmit biseduan për statusin e ri të Komunës së Tuzit, për formimin e sekretariateve të cilat vetem kanë filluar me punën e tyre dhe që janë në shërbim të plotë për të gjithë qytatarët.


Midis të tjerash, biseduan për çeshtjen e lumit Cem, e cila ditëve të fundit është bërë temë qëndrore mediale. Ambasadori u shpreh bindshëm, se me marëdhenie dhe bashkëpunim të mirë midis shtetit të Malit të Zi dhe Shqipërisë, të cilët vetëm janë duke punuar në këtë drejtim, së shpejti do të vijnë deri tek zgjidhja më e mirë për të dy anët.

Komuna e Tuzit