Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe – Michigan Konkurs për bursa studentore 2018/2019

Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe shpallë konkurs për Bursa Studentore për
vitin akademik 2018/19

Kriteret të cilat duhet ti plotësojnë kandidatët janë: · -TË JETË STUDENT I RREGULLT, · – TË JETË I RREGJISTRUAR PËR HERË TË PARË NË ATË VIT SHKOLLORË, · – TË JETË BANORË I MALËSISË · -KANDIDATËT DUHET TË KENË MBIEMER QË I IDENTIFIKON SI SHQIPTARË Përparësi do të kenë: · -STUDENTET QË STUDIOJNË NË UNIVESITETET PUBLIKE DHE PRIVATE SHQIPTARE, · – STUDENTET ME TË ADHURA TË ULËTA FAMILJARE, · – STUDENTET ME NOTË TË MIRË MESATARE, · – STUDENTET E DREJTIMEVE DEFICITARE, · – STUDENTET TË CILËT NUK KANË PËRFITUARE BURSE NGA FONDI HUMANITAR MALËSIA NGA NEW YORK. Dokumentet e nevojshme për konkurim: · – KOPJE TË INDEXIT (DY FAQET E PARA ME FOTOGRAFI SI DHE FAQET KU SHIFEN PROVIMET E DHENADHE SEMESTRAT E RREGJISTRUAR). · – VERRTETIM PËR TË ARDHURAT E REALIZUARA TË ANTARVE TË PUNËSUAR TË FAMILJES (PËR ANTARËT E PENSIONUAR FLETPAGES E
PENSIONI, PËR ATA QË MARRIN NDIHMË SOCIALE CEKUN E NDIHMES SOCIALE,PËR ATA QE NUK PUNOJNË VERRTETIM NGA ENTI PËR PUNËSIM SE NUK JANE NE MARRDHENJE PUNE). · – KOPJE E LETERNJOFTIMIT APO PASAPORTES, · – EMRII BABAIT DHE GJYSHIT TUAJ QË NE TË JU IDENTIFIKOJMË MË LEHTË. · -DOKUMENTAT DUHET TI DERGONI ME POSTË NË ADRESEN TONË · – DOKUMENTAT E PA KOMPLETUARA NUK DO TË MERREN NË SHQYRTIM. · – KANDIDATET TË CILËT KANË KONKURUAR TEK FONDI HUMANITAR “MALËSIA” NË NY DHE KANË DOKUMENTACIONIN E PLOTË PORE NUK KANË PERFITUAR BURSEN, MUNDEN VETEM TË NA BËJNË NJË KERRKESE NË ADRESEN TONË ELEKTRONIKE: INFO@MALESIAEMADHE.ORG
PËR SHOQATËN MALËSIA E MADHE; KOMISIONI PËR NDARJEN BURSAVE
DETROIT MI. 11/01/2018
49920 VAN DYKE AVE.SHELBY TWP., Mi 48317 USA.