Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, mbështesin Forumin Shqiptar

Kryeministri i Shqipërisë dhe Presidenti i Kosovës, Z.Edi Rama dhe Z.Hashim Thaçi i japin mbështetje Forumi Shqiptar dhe i ftojnë qytetarët e Malësisë të votojnë numin 5.

 

 

https://www.facebook.com/100009555311268/videos/2221502434844912/?id=100009555311268