SHKA “Koha”-Dinoshë, do të mbajë koncertin e vet vjetor

Shka Koha Dinoshë me datën 03 mars 2020 në QKI “Malësia” Tuz do të mbajë koncertin e vet vjetor me këngë dhe valle. Ju ftojmë që të merrni pjesë në programin tonë kulturo-artistik (Folklor dhe muzikë për qefin tonë). Hyrja është e lirë.