Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe shpallë konkurs për Bursa Studentore për vitin akademik 2019/20

Shoqata Atdhetare Malësia e Madhe shpallë konkurs për Bursa Studentore për
vitin akademik 2019/20

Kriteret të cilat duhet ti plotësojnë kandidatët janë: · -TË JETË STUDENT I RREGULLT, · – TË JETË I RREGJISTRUAR PËR HERË TË PARË NË ATË VIT SHKOLLORË, · -KANDIDATËT DUHET TË KENË MBIEMER QË I IDENTIFIKON SI SHQIPTARË Përparësi do të kenë: · -STUDENTET QË STUDIOJNË NË UNIVESITETET PUBLIKE DHE PRIVATE SHQIPTARE, · – STUDENTET ME TË ADHURA TË ULËTA FAMILJARE, · – STUDENTET ME NOTË TË MIRË MESATARE , · – STUDENTET TË CILËT NUK KANË PËRFITUARE BURSE NGA FONDI HUMANITAR MALËSIA NGA NEW YORK. Dokumentet e nevojshme për konkurim: · – KOPJE TË INDEXIT (DY FAQET E PARA ME FOTOGRAFI SI DHE FAQET KU SHIFEN PROVIMET E DHENA DHE SEMESTRAT E RREGJISTRUAR). · – VERRTETIM PËR TË ARDHURAT E REALIZUARA TË ANTARVE TË PUNËSUAR TË FAMILJES (PËR ANTARËT E PENSIONUAR FLETPAGES E
PENSIONI, PËR ATA QË MARRIN NDIHMË SOCIALE CEKUN E NDIHMES SOCIALE,PËR ATA QE NUK PUNOJNË VERRTETIM NGA ENTI PËR PUNËSIM SE NUK JANE NE MARRDHENJE PUNE). · – KOPJE E LETERNJOFTIMIT APO PASAPORTES, · – EMRII BABAIT DHE GJYSHIT TUAJ QË NE TË JU IDENTIFIKOJMË MË LEHTË. · -DOKUMENTAT DUHET TI DERGONI ME POSTË NË ADRESEN TONË · – DOKUMENTAT E PA KOMPLETUARA NUK DO TË MERREN NË SHQYRTIM. · – KANDIDATET TË CILËT KANË KONKURUAR TEK FONDI HUMANITAR “MALËSIA” NË NY DHE KANË DOKUMENTACIONIN E PLOTË PORE NUK KANË PERFITUAR BURSEN, MUNDEN VETEM TË NA BËJNË NJË KERRKESE NË ADRESEN TONË ELEKTRONIKE: INFO@MALESIAEMADHE.ORG
PËR SHOQATËN MALËSIA E MADHE; KOMISIONI PËR NDARJEN BURSAVE
DETROIT MI. 2 17 2020
Kandidatet mund ti dergojne dokumentat perktes deri me 16 Mars 2020
Mund te na kontaktoni edhe permes Facebook Messenger
Edhe me adresen tone qe eshte ma poshte
Shendet dhe Te mira Te gjithve
49920 VAN DYKE AVE.SHELBY TWP., Mi 48317 USA