Aktivitet sportiv në kuadër të manifestimit “Vera në Malësi 2020”

Komuna e Tuzit, më 10. 07. 2020, në kuadër të manifestimit “Vera në Malësi 2020”, organizon aktivitetin sportiv, i cili do të mbahet në qëndër të Tuzit, duke filluar në orën 19:00.