Aksion për pastrimin e Vitojës

Motin e bukur e kemi shfrytëzuar për aksionin e pastrimit të Vitojes, si dhe të pikës së ardhshme të vrojtimit në lokacionin Ura e Zef Vokut, që ndodhet shumë afër. Gjatë këtij aksioni, Organizatës Turistike i janë bashkangjitur edhe Komuna e Tuzit, Komunalno/Komunale, OJQ Uzor, KF Deçiq, si dhe vendasit dhe qytetarët e Tuzit.

Ky është aksioni i parë dhe në të ardhmen do të kemi aksione të ngjashme që do të realizohen gjatë këtij viti.

OTT