Sheshi i Tuzit, nga sot është free wi-fi zone!

Rrjeti free.montenegro edhe ne Tuz.

Nga sot, fal miqve tonë, sheshi i Tuzit mbulohet me rrjetin wi-fi.
Është ky një projekt i drejtorit të Komunales sonë dhe Boris Camaj, shef i shitjes në kompaninë Wireless Montenegro, me të cilin qyterëve, turistëve dhe kalimtarëve, u sigurohet qasje në internet, pa fjalëkalim dhe pa pagesë.

Kështu, sheshi i Tuzit, nga sot është free wi-fi zone!